Nytt

Nye tall viser et drastisk fall i oppslutningen om tradisjonelle medier. I Sverige velger seks av ti bort tv-nyhetene. Fire av ti leser ikke en morgenavis, hverken på papir eller nett.

Dette er resultatet av en undersøkelse gjort av Nordicom ved Göteborgs universitet som ble presentert onsdag.

Man skulle tro den ville fått stort oppslag, men nei. Selv i svenske aviser er det en notis fra TT:

 

Sex av tio väljer bort tv-kanalernas nyhetsprogram. Fyra av tio läser ingen morgontidning, varken på papper eller på nätet.

Det framgår av mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet som presenterades på onsdagen.

På fem år har morgontidningsläsandet minskat från 72 till 61 procent. Tittandet på tv-nyheter har gått från 55 till 38 procent sedan början av 2000-talet.

Bland unga, där förändringarna är som störst, ser 12 procent på tv-nyheter.

Dette er katastrofale tall. At mediene gjemmer dem bort, kan bare bety at de fortrenger virkeligheten.

Aftenposten har en stolpesak om at førsteamanuensis Erik Wilberg ved BI under årskonferansen til Mediebedriftenes landsforening i Drammen onsdag spådde nye kostnadskutt og oppsigelser.

– Det vil gå ytterligere nedover, og det vil komme ubehagelig raskere enn det vi har trodd, sier eksperten i medieøkonomi.

Vil bedriftene og arbeidsmiljøet tåle nye nedskjæringer så tett på den siste omstillingen, som var betydelig?

Det er et dårlig tegn at mediene gjemmer bort så katastrofale tall som den svenske undersøkelsen viser. Trenden er den samme i Norge: Publikum vender mediene ryggen. En ting er teknologiske endringer og overgang til digitale plattformer. Men denne undersøkelsen forteller at folk heller ikke finnes der. At 12 prosent av de unge ser tv-nyhetene, lover dårlig for den politiske debatten og demokratiet i fremtiden.

Den største grunnen til frafallet er imidlertid ikke teknologisk utvikling. Det er at mediene har snudd publikum ryggen, eller enda verre: driver aktiv propaganda mot dem. I lengden er det uholdbart, og nå viser resultatene seg.