Før het det: Fremtiden sitter på skolebenken. Foto: NRK-illustrasjon.

En kort melding på SVTs tekst-TV lar oss ane Sveriges fremtid. Det gjelder skoleresultatene. Syv av ti ungdomsskoleelever i Bergsjön i Göteborg gikk ut av skolen uten å kvalifisere til gymnaset.

Lakonisk heter det: Mønsteret er det samme i mange av de områdene som klassifiseres som «utsatte». Det er 23 slike «områder», i praksis er de et ikke-Sverige innen Sverige. Hvis man kan snakke om et Sverige lenger. Grensene er i praksis opphevet. Hvilket leder til et interessant spørsmål: På hvilket tidspunt opphører en nasjon å være en nasjon? Ett kriterium for de jure-godkjennelse av nye stater er kontroll med grensene.

Det er en av grunnene til at Palestina ikke blir godkjent, selv av palestiner-vennlige stater.

Men Schengen har ført til at medlmmene har mistet kontroll med sine grenser. Ja Europa-parlamentet vedtok nylig skarp kritikk av landene som har innført midlertidig grensekontroll, hvor punktvis og symbolsk den enn måtte være.

Slik bidrar EU til oppløsning av nasjonalstatene i Europa.

Man må spørre: Selv etter at de destruktive konsekvensene ble synlige, fortsetter Brussel merytd samme politikk og insisterer på åpne grenser.

Nedbrytning av nasjonalstaten synes å være et mål, fremfor sikring av befolkningens interesser.

Hvor lenge tar det før europeerne erkjenner denne realiteten? Den fortsatte bevegelsen mot høyre, i land som Italia, Ungarn og Slovenia, tyder på at erkjennelsen slår inn hos stadig flere.

Brussel, Berlin, Paris og Londons svar er å stemple partiene. I realiteten er det velgerne de stempler.

Europeerne «oppdager» at de trues både nedenfra – av fortsatt invasjon – og ovenfra: fra overnasjonale myndigheter og deres egne regjeringer som er lojale mot Brussel og Berlin, ikke egne velgere.

Sverige er Europas «sönderfall» i destillert form.

Svenske mediers kansellistill er utsøkt. De som er insidere forstår, men folk på utsiden skal helst ikke forstå rekkevidden. De skånes.

Svaga skolresultat i utsatt område
Nästan sju av tio 15-åringar i Bergsjön i Göteborg gick i fjol ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Mönstret är liknande i många av de områden som klassats som utsatta. Landets 23 särskilt utsatta områden präglas, enligt polisen, av bl.a. social utsatthet och hög kriminalitet. Till detta kommer även skolresultat som klassas som närmast katastrofala. I till exempel Bergsjöskolan gick 69,8 procent av 15-åringarna förra året ut nian utan behörighet, att jämföra med rikssnittet på 17,5 procent, enligt en granskning som TT gjort.