Fredrik Reinfeldt sa under Almedal-møtet at han heller overlater makten til de røde enn lar Sverigedemokratene bli et støtteparti. Men det har det i realiteten  vært i mange saker, skriver tre svenske politikere med bakgrunn i den tidligere østblokken. En av dem tilhører moderaterna.

Jerzy Golovkin er kommunalpolitiker i Hylte. Han er fra Polen. Også de to andre underskriverne på det åpne brevet er fra den tidligere Østblokken. De synes det er trekk ved dagens Sverige som minner om tiden før Muren falt: den monumentale forskjell mellom hva som sies fra oven og hva folk mener på grunnplanet. Det har de tillatt seg å formulere i et åpent brev.

To av underskriverne er medlemmer av Sverigedemokratene. Da er man diskvalifisert hos mediene og de andre partiene. Men som de tre ganske riktig observerer: det er SD som går frem og Moderaterna som går tilbake.

 

Fredrik Reinfeldt tydliggjorde i sitt Almedalstal att han hellre lämnar över makten till en Rödgrön regering än förhandlar med SD. Reinfeldts utspel har mötts med jubel från de flesta vänster-liberala journalister som direkt började kräva ett liknande ställningstagande även från Löfvens sida.

 

Vi anser att det är en ganska skrämmande utveckling i ett land som påstås vara ett av världens mest demokratiska. Reinfeldts och hans omgivnings beteende är märkligt i flera avseenden. Det är ingen hemlighet att alliansregeringen fortfarande sitter vid makten tack vare SD:s stödröster i många frågor. Reinfeldt inte bara beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas väljare (cirka tio procent enligt SONU genomsnitt i juli), han negligerar dessutom de egna väljarnas åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s. Till exempel i Göteborg Universitets Politikerpanellen, som redovisades i juni 2013 där över 50 procent av M:s väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Och vad gör Reinfeldts regering? I stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter gör man en överenskommelse med Miljöpartiets mass­invandringsextremister. Överenskommelsen som inte verkar ha något stöd bland Moderaternas egna väljare och har bara ett syfte: Visa att SD inte har något inflytande på invandringspolitiken. Oavsett hur många skattemiljarder dessa ansvarslösa beslut kommer att kosta skattebetalarna i framtiden. Det verkar som att M:s ledning är så förblindad av SD-hat att man inte ens märker att SD:s stöd ökar hela tiden och M:s och hela alliansens stöd går i motsatt riktning. I ett annat land skulle en partiledare säkert tvingas avgå med en gång om han ett år före valet skulle säga att han tänker överlämna makten till någon annan om han skulle behöva få stöd av ett visst parti som han inte gillar personligen.

 

Vi som skrivit under denna insändare har rötter i gamla kommunistländer med åsiktsförtryck. Tyvärr måste vi erkänna att vi oftare och oftare upplever att i vissa frågor, till exempel invandringspolitiken, är åsiktsfriheten i Sverige lika inskränkt. De sju andra partierna har samma åsikt i invandringsfrågan trots att deras egna väljare tycker annat. Sjuklöverns inställning stöds gärna av de flesta inom journalistkåren som gör allt för att implementera ”den rätta åsikten” i väljarnas hjärnor. Vi hoppas verkligen att valet 2014 ska bli en brytpunkt i svensk politik i riktning mot den riktiga demokratin, där folkets röst respekteras, och längre bort ifrån etablissemangets och journalisternas PK-förtryck.

 

Oleg Datsishin, regionpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ukraina/Sovjet

 

Jerzy Golovkin, region- och kommunpolitiker (M) Hylte, med rötter i Polen

 

Georg Cserti, kommunpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ungern
http://m.hallandsposten.se/Default.aspx?pageid=1107&parentid=0&link=1.2266991