Tavle

Luftfartsv… æh, unnskyld: Avinor har som kjent fått laget og innført en ny logo til en kostnad av noen titalls millioner kroner, altså det grafiske mesterverket her (det finnes for ordens skyld også en versjon hvor bokstavene og topunktsgrafen er hvite på mørk bunn):

Avinor_logo_black

Bakgrunnen for denne beslutningen er ønsket om å være et «helhetlig og samlet konsern som fremstår med ett ansikt mot kunden».

I Aftenposten på nett kunne man i går beskue en stillingsannonse hvor det søkes etter HMS-sjef i selskapet:

aftenposten på nett 120613

Og neimen ser det ikke ut til at Avinor fortsatt bruker den gamle logoen. Selskapet fremstår altså med to ansikter. Men det er muligens ikke kundeansiktet som skal benyttes overfor potensielle ansatte?

Det er forresten litt morsomt med bruken av kundebegrepet. En kunde er en person som velger å benytte seg av dine varer eller tjenester, er det ikke? Så en som etterspør tjenester for flysikkerhet eller flysamband i Norge, burde vel i så fall ved ønske eller behov kunne henvende seg til noen andre i bransjen. Men kan en flyplass som ønsker å bli eid av noen andre, ringe et konkurrerende selskap?

Da er vel heller ikke den dagen langt unna da det blir konkurranse om å levere springvann og kloakktjenester til husholdningene. Hvilket rør skal du koble til boligen din, liksom? Man avventer i spenning det nye navnet på Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Viken Aqua & Cloaca? Og logoen, vel…