Nytt

Den islamske kostskolen Darul Uloom School i Chislehurst, en bydel i den sørøstlige periferien av London, ble sent lørdag kveld påtent av ukjente gjerningsmenn.

Brannvesenet grep raskt inn, og det ble ingen større skader på personer eller eiendom, men episoden får likevel et stort alvor over seg fordi det er umulig å la være å forestille seg at den kan skyldes en ideologisk motivasjon som er blitt sterkere etter det bestialske drapet i Woolwich – særlig tatt i betraktning nedbrenningen av det somaliske, islamske senteret i den engelske hovedstaden for noen dager siden.

Det blir naturligvis spekulasjoner, men spørsmålet presser seg frem: Kan det være ekstreme anti-islamister som står bak? Som mener at skadeverk og vold (gitt at skolebygningen i Chisle­hurst ikke var folketom) er et legitimt virkemiddel mot det de formodentlig anser som islamistiske brohoder?

Det er lett å tenke seg at slike personer, hvem de nå enn måtte være, kan anse Darul Uloom-skoler som et av flere strategiske mål, om ikke annet fordi Irfan Naseer, den arresterte lederen for al Qaida-cellen i Birmingham, hadde arbeidet som lærer ved Darul Uloom-skolen dertilbys, eller pga. avsløringer av at predikanter har gitt uttrykk for ekstreme oppfatninger på samme sted.

Noe slikt ville sette britiske myndigheter i en kinkig situasjon. For gitt at alle samfunnsmedlemmer har rettmessig krav på beskyttelse, blir man i så fall nødt til å passe ekstra godt på institusjoner (shariadomstoler, madrassaer etc.) som kanskje ikke burde ha blitt tolerert i utgangspunktet, hvilket risikerer å avstedkomme enda større sinne hos anti-islamister.

På den annen side er det nødvendig å ta et oppgjør med islamske ekstremister, altså de samme personene som kan være adresse for fiendtligheter de må beskyttes mot. Det blir ingen enkel balansegang.

 

BBC: Darul Uloom School fire: ‘Intruders started fire’