Nytt

Valgforsker Frank Aarebrot er så bekymret for forgubbingen i velgermassen at han føler tiden er inne for å ta grep. Han vil ta skikkelig grep, for på sikt ønsker han å senke stemmerettsalderen ned til 12 år!

Prinsipielt og teknisk mener jeg stemmerettsalderen på lengre sikt bør bli 12 år. Blant annet med tanke på å skape en bedre balanse aldersmessig i velgermassen

Bedre balanse aldersmessig? Er dette Aarebrots beste argument for dette drastiske målet? Hva betyr Aarebrots argumentasjon egentlig? Dersom vi blindt skal se på balansen aldersmessig i velgermassen, er det ingen grunn til å stoppe ved 12 år. Hvorfor ikke ti år? Åtte år? Hvorfor ikke ved skolestart? Dessuten må vel stemmerettsalderen følge alderen for når du kan representere politisk? Med Aarebrots visjon kan vi få 12-åringer på Stortinget.

Og hva betyr dette forslaget om man ser seg litt rundt omkring i verden til steder med helt annen demografi enn den norske? Her i Norge er ca 25% av befolkningen under 25 år, og ca 13% over 69 år. I Gaza derimot som har en svært ung befolkning, er over halvparten av befolkningen under 14 år. Gaza har faktisk lavere prosentandel av befolkningen over 45 år (11.6%) enn Norge har over 69 år. Hva ville Aarebrot gjort i Gaza for å bedre balansen aldersmessig i velgermassen? Demografi er en bevegelig størrelse og derfor ingen god ide å avgjøre stemmerettsalder ut ifra.

Stemmeretten er en hardt tilkjempet rettighet som skal gis til voksne, myndige personer som i ett og alt skal kunne stilles til ansvar for sine handlinger!

Har ikke barn dessuten en rett til å være barn og skjermes så langt rå er fra politisk press og vervekampanjer fra politiske partier og deres ungdomsorganisasjoner?

Det er synd at en tilsynelatende klok mann som Frank Aarebrot forfekter ideen om å sende 12-åringer til valglokalene. Disse tankene sammen med andre urovekkende forslag og prøveordninger som stemming via nettet, kan vise seg å være svært ødeleggende for demokratiet. Tiden er slett ikke inne til å eksperimentere ytterligere med stemmeretten. Har vi ikke nok eksperimenter på gang i samfunnet vårt?

 

 

 

http://www.t-a.no/nyheter/article7683241.ece

http://no.wikipedia.org/wiki/Gaza_(by)

Les også

-
-
-
-
-
-