Sakset/Fra hofta

I «Verden på lørdag» i NRK p2 25. mai, hadde Sidsel Wold et innslag om dem hun kalte Syria-farerne (skulle vi få assosiasjoner til Englandsfarerne?). Innslaget var forvirrende fordi NRK dobbelt-kommuniserer. Hvem er egentlig terrorister i NRKs øyne?

Norske myndigheter regner med at mellom 30-40 nordmenn er dratt til Syria for å kjempe mot Bashir al-Assad. Sidsel Wold intervjuet Ihad Timraz, rådgiver i Det Islamske Forbundet. Han fant det både respektløst og ironisk å stemple Syria-farerne som terrorister. Han og formodentlig også Sissel Wolds innsigelse er at disse som drar til Syria kjemper mot et regime som hele verden bortsett fra Kina, Iran og Russland, betegner som et terrorregime. Disse som drar til Syria, kjemper med andre ord det godes sak. De kjemper mot terror og mot et terrorregime.

Terrorregime? Men støttes ikke regimet i Syria av Hezbollah? Og har ikke Norge, norsk UD og norske institusjoner støttet Hezbollah i 25 år? Dette skriver i alle fall NRK i sin omtale av kanalens beryktede Brennpunkt-program om Hezbollah i Libanon som ble sendt 21.04.09. I dette beryktede programmet fikk like beryktede og mangeårig Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit servere det norske folk historien om Hezbollah. Her var det ikke snakk om noen terror-organisasjon. Hele programmet var derimot en heroisering av Hezbollah. Jeg har ikke observert noe dementi verken fra NRK eller norske myndigheter, så man skulle tro at i deres øyne er morderne i Hezbollah fremdeles frihetskjempere og slett ingen terrorister.

Så hvem er egentlig terrorister i NRKs forunderlige verden? Er det Bashir al-Assads og Hezbollahs krigere, eller er det krigerne i den al-Qaida-ledete opposisjonen og Syria-farerne?

NRKs forunderlige utgangspunkt i Brennpunkt, april 2009, var at Hezbollah består av heltemodige frihetskjempere. Blant annet så ble daværende ambassadør Odd Wibe intervjuet av Odd Karsten Tveit og Wibe avslørte villig vekk at Norge var alene på vestlig side om å ha en bevisst holdning (les: kontakt med Hizbollah). Wibe fortalte også at religiøse ledere som Sheikh Fadlallah hjalp ambassaden med å få tilbake en stjålet ambassadebil. Tyvene ble oppfordret i fredagsbønnen om å levere bilen tilbake fordi den tilhørte den gruppen utlendinger som i følge Sheikh Fadlallah gjør gode ting. NRK kunne umulig forstå innholdet og rekkevidden av hva de formidlet. Hvor utgangspunktet er galest, blir sannelig resultatet originalest. Nå har statskanalen tydeligvis gått seg helt vill i forklaringer og bortforklaringer om terrorister.

 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/486450/

http://blogs.telegraph.co.uk/news/concoughlin/100046096/sheikh-falallah-was-the-terrorist-mastermind-behind-the-lebanon-hostage-crisis/

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også