Sakset/Fra hofta

«I forhold til»-ismen setter stadig nye rekorder. Her er et ferskt eksempel:

Senest i dag har det blitt sendt ut innskjerping i forhold til våre rutiner, både i forhold til prøvekjøring og hva vi gjør i forhold til nøkler.

En trippel «i forhold til» er ganske sjelden kost, og uttrykket har sågar erstattet tre forskjellige preposisjoner: «av», «for» og «med». En innskjerping av rutinene for prøvekjøring, og hva gjør en med nøklene. Man må nesten spørre seg om journalisten uforvarende har sneket inn noe ekstra.

Blant de av oss som har vært så heldige å ha hatt lærere som tvang oss til å pugge preposisjonene – av, bak, blant, etter, for, foran, fra, før, gjennom, hos, i, langs, mellom, mot, om, over, på, til, under, uten, ved –, er det ganske sikkert også mange som har lært at preposisjonene brukes til å angi hvordan forskjellige ledd forholder seg til hverandre f.eks. i rom og tid, samt på mer innfløkt eller abstrakt vis.

For maksimal forflatning kunne man således erstatte samtlige preposisjoner med «i forhold til», for et eller annet forhold er det jo uansett tale om når denne ordklassen er med i bildet.

Hvis man leser norsk samtidsprosa oppdager man at det er flere enn de tre ovennevnte preposisjonene som er utrydningstruet av forholdismen. Her en dag var det noen som rekrutterte folk til offentlige stillinger, og de konkurrerte med andre arbeidsgivere «i forhold til» de beste kandidatene. De hadde altså erstattet preposisjonen «om» med de tre hersens ordene.

Slike observasjoner reiser uunngåelig spørsmålet: Hvor mange av de tjueen preposisjonene lar seg erstatte på denne måten? Her kunne det konkurreres i to øvelser: Spore opp eksempler på offentliggjort tekst, og selv tenke ut nye setninger. Intet mindre enn en utfordring! Noe å bryne seg i forhold til.

I sistnevnte øvelse kan man ta en tilfeldig preposisjon, f.eks. «gjennom» eller «i», og se om det lar seg gjøre. Kan en som sitter og pilker på Mjøsa en januardag, være så uheldig at han går i forhold til isen og havner nede i forhold til det kalde vannet? Neppe, så her kreves nok et bredere fokus. (Eventuelt dypere.)