Innenriks

Oslo by har intervjuet Faten Mahdi Al-Hussaini. Med hennes definisjon av ytringsfrihet blir kritikk av islam en vanskelig øvelse.

Hun mener også 50 år gamle mennesker ikke har like mye interessant å bidra med angående dagens samfunn som ungdommer.

- Hvor mener du grensen for ytringsfrihet bør gå?

- Når du tråkker på flere millioner menneskers verdier og religioner, og skaper mer hat i vår verden enn man skaper fred.

- Du har akkurat deltatt i ungdomsdebatten på Fritt Ord om ytringsfrihet. Lytter vi nok til ungdommene i Norge?

- Jeg synes man burde gjøre mer. Ungdommene har fremtidens stemme, vi bygger landet videre. Det å høre på hva en 50 år gammel person mener om dagens samfunn, er ikke like interessant som hva ungdom mener.

Faten sier mange forskjellige ting, og det er ikke alltid lett å forstå hva hun mener. Hun sier i intervjuet at hun synes Vesten er for selektiv i kamp for ytringsfrihet,  og skulle ønske seg større engasjement for ungdom i Saudi-Arabia, Iran og Ukraina. Mener hun f.eks å kjempe for Rauf Badawi som er idømt 1.000 piskeslag i Saudi-Arabia? Hans sak er det mange som slutter opp om. Ville det ikke vært naturlig å nevne den?

Når det gjelder grenser for ytringsfriheten, mener Faten altså at den skal være underlagt muslimers følelse av krenkelse. Det er en ganske klar beskjed som stiller hennes kamp for ytringsfrihet i et tvilsomt lys. Det er rett og slett ikke forenlig med vestlig frihet.

http://www.osloby.no/nyheter/Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-truslene-7898675.html