Nytt

Da stengslene mellom Tyskland og Øst-Europa begynte å bli borte, var et av resultatene en økning i de internasjonale biltyveriene. Mang en polsk Mercedes var ikke skaffet til veie på fullkomment ærlig vis.

At dette fenomenet i grenseløshetens og velstandens tid skulle spre seg til Norge, var ikke annet enn man kunne forvente:

Etter en rekke tyverier i Innlandet den siste tiden, hadde bilforhandler Ludvik Nervik bare ett valg: å skjerpe rutinene. Mange stjålne biler havner i Øst-Europa.

For ikke lenge siden opplevde bilselgeren i Elverum at en bil han nylig hadde solgt ble stjålet i hans eget nabolag.

– De hadde først klargjort bilen slik at den skulle være lett og stjele om natten for senere å komme tilbake og ta bilen, forteller Nervik.

Det har vært flere episoder av biltyveri den siste tiden. Blant annet i Lillehammer, der tyver for ikke lenge siden stakk av med to dyre biler fra en forhandler.

En stipendiat sier til Aftenposten at slike problemer lettere kunne bekjempes dersom Norge var med i flere av EUs politiavtaler, som f.eks. den europeiske arrestordren, som gjør det lettere å straffeforfølge forbrytere i deres hjemland.

Men hvor vanskelig vil det være for kjeltringer å holde på med sitt med en bruk- og kast-identitet? Og hvor vanskelig kan det være å forhindre at stjålne biler kommer seg ut av landet?

 

NRK Hedmark og Oppland: Skjerper rutinene etter tjuvraid