Innenriks

Brugata i Oslo. Foto: hf.

 

14.236 personer familie­innvandret til Norge i 2017, viser nylig offentliggjorte tall fra UDI. Det er en bitte liten nedgang sammenlignet med 2016, da det tilsvarende antallet var 15.332.

Det betyr at antall personer som innvandret til vårt land via en familie­tilknytning til noen med lovlig opphold i Norge, tilsvarer omtrent en fjerdedel av et norsk fødselskull. Vi har altså en skyhøy familie­innvandring, og i det hele tatt en tingenes tilstand som må kalles et galehus. Men mediene er nøye med å understreke at det kommer få asylsøkere til Norge for tiden, gale tanker skal jo helst holdes på avstand.

Syria og Eritrea var de to største opphavslandene, med henholdsvis 2810 og 1506 familie­innvandrede i fjor. Deretter følger kanskje noe overraskende India med 974.

Om man ordner landene etter verdensdel, og lar Russland tilhøre Øst-Europa (diskutabelt pga. alle tsjetsjenerne, men lell) fremtrer denne oversikten:

Asia og Afrika er altså verdensdelene hvor de klart fleste familie­innvandrede kommer fra, med henholdsvis 8162 og 3282 – tilsammen 11.444, eller ca. 80 % av totalen (kanskje litt mer med tanke på at mange statsløse er palestinere, og mange med russisk pass er fra Sentral-Asia).

Om vi deler Asia inn i det nære og det fjerne Østen, og definerer det fjerne som alt fra India og østover, og det nære som Midtøsten, Sentral-Asia og Pakistan, familie­innvandret det 4240 personer fra det nære Østen og 3922 fra det fjerne. Etter Syria (2810) kom det i det nære Østen flest fra Pakistan (403), Afghanistan (350), Tyrkia (195), Iran (186) og Irak (159). Etter India (974) kom det i det fjerne Østen flest fra Thailand (931) og Filippinene (867).

Fra Afrika familie­innvandret 3102 personer fra Afrika sør for Sahara, mens 180 innvandret på denne måten fra de afrikanske Middelhavs­landene. Etter Eritrea (1506) kom det flest fra Somalia (618), Etiopia (327) og Sudan (270).

Det er vanskelig å si hvor lenge nordmennene har tenkt å la politikerne sine holde på med dette forbaskede tøvet, men jo lenger det pågår, desto mer irreversibelt ugjenkjennelig blir Norge.

Vi må bygge Fort Europa, sier den tidligere danske innvandrings­ministeren Bertel Haarder: Hullene i Europas murer må tettes, ifølge Haarder. Det er kanskje lettere sagt enn gjort, og det haster uansett mer med å tette hullene i europeernes hoder.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.