Feature

Da Thilo Sarrazin for nesten to uker siden holdt sin tale i det danske Trykkefrihedsselskabet etter å ha mottatt Sappho-prisen, kom han inn på de uttalelsene han gav i 2009 før utgivelsen av boken – uttalelser som FN nå ønsker at Tyskland tar et oppgjør med. Sarrazin sier han ble overrasket over at den offentlige debatten ikke kunne akseptere bestemte tall og fakta dersom de var i strid med de rådende oppfatninger, og må sies å ha lært det på den harde måten. Men når en bok inneholdende disse tall og fakta selger i mer enn en million eksemplarer, må ånden sies å være ute av flasken, og FN får neppe sugd den inn igjen.