Nytt

Mange utlendinger som ikke blir innvilget opphold i Norge, går til sak mot staten med sikte på å få bli i landet, men det har ikke vært allment kjent hvor mange som vinner frem i rettsapparatet.

NRK Hedmark og Oppland har i et tv-innslag kunngjort en statistikk som riksmediene for lengst burde ha spadd opp:

NRK har gått gjennom de hundre siste kjennelsene fra Oslo tingrett. I 40 av sakene vant saksøker fram, enten ved rettskraftig dom eller ved at Utlendingsnemnda (UNE) gjorde om utvisningsvedtaket før saken gikk til doms.

Mange av disse sakene må ha gått før kjennelsen i Nathan-saken, som neppe har bidratt til strengere praksis enn tidligere. Det må dermed kunne konstateres at domstolene langt på vei undergraver regjeringens utlendingspolitikk, og tallene vil formodentlig inspirere flere utviste asylsøkere til å gå rettens vei.

 

Går rettens vei for å bli i Norge