Kommentar

Bourget (Document.no): ”Lad brødrene komme af bussen. Og søstrene.” Buschaufføren maner til besindighed over for de, der vil op i bussen, før folk er kommet ud. Og i islam er det altid mændene først. Document er taget til Paris-forstaden Bourget. For 30. år i træk – og siden 1992 i Bourget – afholder Unionen af Frankrigs Islamiske Organisationer, hvad der formentlig er Europas største årlige islamiske begivenhed. På Bourget station maser vi som sædvanlig for at komme med de shuttlebusser, der kører i pendulfart den korte strækning mellem konferencested og station. Bussen bliver hurtigt fyldt op til sidste ståplads.

Der er tale om en gigantisk firedages begivenhed. UOIF er den mest magtfulde franske muslimske paraplyorganisation. Den er også domineret af Det Muslimske Broderskab. Det viser sig på listen over talere, herunder grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab, Hassan al Bannas børnebørn, brødrene Tariq og Hani Ramadan. Tariq er i dag tilknyttet Oxford University og er en verdenskendt, populær og omstridt taler – han trækker ti tusinde tilhørere dette år i den kønsopdelte foredragssal på Bourget.
Hani, der er imam og universitetsuddannet i litteratur, er primus motor i det islamiske center i Geneve. Han er siden 2006 tillige direktør for Broderskabets forlag Tawhid (Enhed), der har boghandlerforretninger i Lyon og Paris.

Forbindelsen til Qaradawi

Hani Ramadan kom for et par år siden i modvind, da han i en kronik i avisen Le Monde mente, at stening til døde i islam ikke blot kunne betragtes som en straf, men også som en renselse. Det er ingen hindring for at tale på Bourget. En anden taler dette år er – ligesom andre år – den tidligere justitsminister i Mauretanien, Abdallah bin Bayah, der i dag bor i Saudi Arabien, hvor han underviser i islamisk lov på et universitet. Bin Bayah er ofte i Vesten og har en høj status i kredsen af Broderskabet. Bin Bayaah har også sæde i flere af den rabiate imam Yussuf al Qaradawis institutioner, herunder Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning. Rådet har i en fatwa legaliseret dødsstraf for frafald i en islamisk stat.
Sidste år ville UOIF invitere selveste Qaradawi til at komme og tale. Men den franske regering sagde nej. UOIF reagerede med at udsende en pressemeddelelse, hvori man beklagede regeringens beslutning og beskrev Qaradawi, der jo blandt andet har støttet både selvmordsangreb mod civile israelere, ”mild” omskæring af kvinder, dødsstraf for homoseksualitet som en mand af ”fred og tolerance”.

 

Moskéindsamlere og hovedtørklæder i bunkevis

Det er fjerde gang, undertegnede deltager i denne begivenhed: På trægangbroen fra parkeringspladsen og op til udstillingshal og konferencesal står moskéindsamlerne som sædvanlig tæt, mange af dem er iført kalotter og traditionel klædedrgt. De har alle sammen donationsbokse, som de rasler med, når folk går forbi: ”Frue, giv et bidrag til moskeen. Frue, giv et bidrag”.

bourget.messe
Der er som altid stuvende fuldt i den gigantiske udstillingshal. Men hvor mange besøgende trækker den årlige begivenhed? Det er svært at sige. UOIF reklamerede sidste år med 160.000 besøgende over de fire dage. Men det er muligt at købe en firedages billet til alle dagene. Bliver man så registreret fire gange? Det spurgte blandt andre den libanesisk-franske forsker Fiammetta Venner om i sin kritiske bog om UOIF ”OPA sur l’islam de France: Les ambitions de l’UOIF”. Hun mener, UOIF overdriver tallet.
Men ingen tvivl om, at UOIF på Bourget er gigantisk. I den kæmpestore udstillingshal er der stuvende fuldt mellem boderne, hvorfra der sælges stort set alt islamisk: Traditionelle klædedragter til mænd a la model Saudi Arabien eller Pakistan.

bourget.hijab

Hovedtørklæder i bunkevis – 90 procent af de kvinder, der besøger konferencen er i øvrigt dækket til.
Man kan også købe t-shirts, der reklamerer med at bæreren er muslim. Eller t-shirts, der – inspireret af omvæltningerne i de arabiske lande – reklamerer med at man er ”stolt” af sine nordafrikanske rødder.

Bogsalg og poleret retorik

Et væsentligt element på Bourget er bogsalget. Hvert år rykker en række af Paris` islamiske boghandlere ud i Bourgets udstillingshal. Her sælges bøger med omtrent ethvert tema: Islam for børn, kvindens stilling, familiens betydning. Her sælges bøger af Det Muslimske Broderskabs grundlægger Hassan al Banna, bøger af Yussuf al Qaradawi med flere. Samt masser af CD´er med koranrecitation, DVD`er med et væld af forskelllige talere, herunder Tariq og Hani Ramadan, bøger på arabisk og bøger på fransk.
Hvert år har konferencen i Bourget et bestemt tema. Dette år er temaet, som det også fremgår af den daglige avis fra konferencen, ”Fred, Retfærdighed og Værdighed”. Andre år har nøgleordene blandt andet være ”islamofobi og ekstremisme”, som det var tilfældet i 2007. Jeg har et år hørt Hani Ramadan komme med kraftige udfald mod staten Israel, ”en morderstat, en kriminel stat”, ligesom der i selve udstillingshallen dette år synes at være en optrapning i den anti-israelske retorik. Ihvertfald har jeg ikke ved tidligere besøg bemærket et helt afskærmet rum viet til kritik af Israel, muren, bosættelser med mere. Ligesom man fra en stand i selve konferencerummet uddeler en brochure over israelske forretninger og producenter, som man anbefaler boykot af. Bemærkelsesværdigt er det, at denne stand også tæller repræsentanter for ”Sammenslutningen af unge franske jøder for freden”, der i en brochure blandt andet beskriver Israel som en stat, der fortsætter sin ”apartheid”.

Frem med det arabiske forår

Men UOIF selv siger ikke længere ligeud, hvad der blev sagt fra talerstolen i 2002, hvor Ahmed Jaballah, der i dag er UOIFs præsident, råbte at ”Koranen er vores konstitution”. Det er helt i tråd med Det Muslimske Broderskabs programerklæring: ”Allah er vort formål, budbringerne er vor leder, Koranen er vor lov, jihad er vor vej, jihad er vor vej, døden for Allahs sag er vort højeste håb”.
Hvad konferencne gør er, at den giver legitimitet til talere, der andre steder – som i tilfældet med for eksempel Hani Ramadan – har sagt helt uacceptable ting.

bourget.hassan.iquioussen

En anden fast taler er den franske imam Hassan Iquioussen, der også er programsat i år, ligesom hans DVD´er sælges i salen. I 2004 kom det frem i franske medier, at Iquioussen på en kassette gjorde jøderne ansvarlige for Holocaust.
Bourget-mødet er naturligvis præget af omvæltningerne i de arabiske lande.

bourget.gannouchi

Rachid Ghannouchi, der leder Ennahda partiet i Tunesien – en variant af Det Muslimske Broderskab – talte sidste år (bildet) for omkring 8000 mennesker og fik et stormende bifald.
Ligesom udstillingshallen tæller boder for Frit Syrien, boder, der støtter op om det nye Tunesien med videre. For det såkaldte arabiske forår har fået sin egen islamiske ramme, fuldstændig som Bourget har det en gang om året, i år for 30. gang, men naturligvis ikke sidste gang: ”Vi ses næste år”, står der nu på UOIFs facebookside. Måske.

Les også

-
-
-
-
-