Nytt

Professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap ved NTNU, Ulrika Mårtensson, leverer en sterk søknad for at Islam Nets kvinnesyn ikke skal bli ansett for diskriminerende.

Segregering og diskriminering er ikke ensbetydende, kan Mårtensson fortelle. Kvinner sitter frivillig adskilt fra menn på Islam Nets møter.

 

Det finnes ingenting i seg selv diskriminerende med at menn og kvinner sitter på hver sin side av et lokale, eller går inn i lokalet gjennom ulike dører. Det er ingen som tvinger Islam Nets medlemmer til dette. De er fullt bevisste om, og setter pris på at organisasjonen praktiserer, denne ordningen. Medlemmene ønsker ikke å sitte sammen med det motsatte kjønnet, enten det er menn eller kvinner.

Kjønnssegregerte arrangementer er heller ikke knyttet til noen åpenbar kjønnsdiskriminering innenfor organisasjonen. I Islam Net stiller kvinner opp på ulike typer oppdrag i like stor grad som menn. Ved et foredrag Islam Net arrangerte i Trondheim i juni 2012 oppfordret også predikanten Shaykh Shady Suleiman menn og kvinner til å engasjere seg i offentligheten og gjøre karriere i alle slags yrker, og slik være forbilledlige muslimer.

Det finnes medlemmer i Islam Net med mer konservative verdier, men det finnes ingen grunn til å diskriminere Islam Net som organisasjon på grunn av deres påståtte kjønns-diskriminering. At menn og kvinner frivillig sitter adskilt i et rom, bør ikke være mer problematisk for UiO enn at en forening for avholdssaken ikke aksepterer at medlemmer drikker, eller at berusete ikke-medlemmer slipper inn under møtene deres.
Det er problematisk å ikke akseptere en studentforening der kvinner som vil slippe å sitte ved siden av, eller håndhilse på fremmede menn, kan føle seg bekvemme, med den begrunnelse at det er kjønnsdiskriminerende.

 

http://www.nrk.no/ytring/gode-grunner-for-islam-net-ved-uio-1.10965735