Nytt

Tre forskere ved Frischsenteret har i en banebrytende studie av østeuropeiske arbeidsinnvandrere funnet at polske og litauiske menn i alderen 17–36 år som kom til Norge i tiden 2003–2007 hadde en arbeidsledighet på mer enn 14 prosent i 2010 – et urovekkende høyt tall.

Dette kan være en indikasjon på at arbeidsinnvandrere har lettere for å miste jobben enn nordmenn, og at østeuropeerne dermed risikerer å gjenta noen andres historie:


Tidligere har forskerne funnet at pakistanerne og tyrkerne, de første store gruppene av arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970-tallet, opplevde fall i sysselsettingen og overrepresentasjon på trygdestatistikken etter ti år i Norge.

Lignende trekk finnes hos nye grupper av innvandrere fra ikke-europeiske land, ifølge tidligere forskningsfunn.

Problemet er ikke blitt borte etter at konjunkturene begynte å peke oppover igjen:

Langt fra alle som mistet jobben under krisen, ble værende arbeidsledige, men studien viser at arbeidsledigheten i innvandrergruppen har holdt seg høy også etter at aktiviteten tok seg opp i norsk økonomi.

For den som måtte ha en ideologisk urokkelig oppfatning om dette med arbeidsinnvandring, vil et slikt déjà vu neppe spille noen rolle fra eller til, men det er kanskje i ferd med å gå opp for de fleste andre at vi er i ferd med å skaffe oss alle tiders mest formidable strukturelle problem?

 

Dagens Næringsliv: Frykter bruk og kast av polakker