Klassekampen er mildt forsonlig og sympatisk innstilt til islamistene. Det forhindrer ikke at avisens Kairo-korrespondent Amal A. Wahab igår rapporterte om intern splittelse i Brorskapet.

Wahab er kanskje ikke den som ville valgt en kritisk holdning til Brorskapet, men hun rapporterer like fullt uenigheten som er oppsiktsvekkende. Saken hadde fortjent et mye større oppslag.

Klassekampens og Wahabs ambivalens kommer til syne i tittelen: Tordentale mot Tahrir.

Det er Brorskapets tidligere leder Mahdi Akef som i det man formoder er et eksklusivt intervju sier at demonstrantene mot president Mohamed Morsi ikke er ekte egyptere. Det er oppsiktsvekkende og avslørende uttalelser, som forteller om Brorskapets autoritære holdninger. Wahab går ikke helt inn på hvor avslørende de er. Men hun spør hvordan Brorskapet kan være så dominante når deres flertall ved parlamentsvalget var syltynt: 51 mot 49 prosent.

– Hvordan kan du la være å bry deg om dem?

– Hør på det jeg sier! Disse er ikke sanne egyptere. Egypterne liker stabilitet, ro og orden, de beskytter sine statsinstitusjoner. Det du ser ute i gatene nå er er snart over og Egypt vil vinne, sier han.

Begrepet «ikke ekte egyptere» har en totalitær tendens: det er slik ideologer ser verden – de graderer menneskene etter hvor de hører hjemme og er man motstander av Brorskapet er man ikke ekte egypter. Og hvem skal bestemme hvem som er ekte? Det er selvsagt Brorskapet som står for sant demokrati. Slik lager man en sirkelargumentasjon. Argumentet om at opposisjonen ikke aksepterer flertallsstyre er underordnet, for Brorskapet har a priori underkjent opposisjonen som uekte.

– Det som skjer nå er at mindretallet prøver å tvinge gjennom sin vilje og få flertallet til å bøye seg for deres krav. Det er udemokratisk. Derfor skal vi ikke bry oss om dem, sier han til Klassekampen.

Akef avviser all kritikk av grunnlovsutkastet. Han hevder at presidenten får mindre makt. – Sterkt minsket, er uttrykket han bruker. Dette motsier Wahab: Hun viser til flere som mener at presidentens makt har økt, bl.a. Brorskapets første presidentkandidat Abdel Moneim Abo Fotoh.

Presidenten får blant annet ansette alle ledere i statsadministrasjonen og kan oppløse parlamentet uten folkeavstemning. Hæren får større makt enn de har hatt noen gang, med blant annet grunnlovfestet rett til å stille sivile for militærdomstoler.

..

– I grunnloven er det ikke ett ord om at alle har rett il utdanning eller til offentlig helsevern, sa Fotoh til al-Nahar tv.

Egyptere har tidligere skrevet om at Brorskapet alldeles ikke er innstilt på fordeling og blandingsøkonomi. De er liberalister i den økonomiske politikken. Slik sett passer forslagene inn.

Splittelse

Men artikkelens scoop er flere islamister, sogar salafister, som uttrykker sterk misnøye med president Morsi. Den som har sett bilder fra demonstrasjonene har sett at mange av kvinnene er iført hijaber og abayaer, endog niqaber. Og de er likevel mot en islamistisk president. Hvordan kan det skje? vil mange spørre.

Wahab ringer Mosaad Sayed Qutb, som er en slektning av Sayed Qutb, den åndelige inspirator til al Qaida og andre jihadister. Han ble drept i et av Nasssers fengsler i 1966.

Det er oppsiktvekkende at Mosaad Sayed Qutb er sterkt kritisk til at Morsi satte inn mobben mot demonstranter sist onsdag, en utvikling som norske medier ikke har vært tydelige på.

– Det er liten tvil om at Brorskapet gjorde en grov feil da de angrep demonstranter forrige onsdag. Jeg kan ikke forsvare drap. Jeg kan ikke lenger være en del av dette, og har meldt meg ut av både Brorskapet og dets politiske parti, sier han til Klassekampen.

Han mener Brorskapet og Morsi har gjort en grunnleggende feil: han er president bare for Brorskapets tilhengere og ikke for alle egyptere.

– Grunnloven er ikke skrevet av folket for folket. Jeg er helt imot den og krever at den ikke skal legges ut til folkeavstemning.

Også salafisten Mohamed Tolba er mot Morsi og hans linje.

– Denne grunnloven har ikke folkelig støtte, den er skrevet av en fraksjon og slikt kan ikke være gyldig, sier han.

En kjent skribent, Saad Hagras, sier islamister og salafister har utviklet seg. De er ikke lenger en homogen gruppe. Selv salafister har oppdaget hva demokrati handler om.

Av internasjonal presse får man inntrykk av at løpet er kjørt i Egypt. Hvis de interne spenningene er så store i den islamistiske leiren som Wahabs artikkel tyder på, er løpet kanskje ikke kjørt. Da er det mulighet for en bred allianse mellom sekulære, liberale, sosialister, kristne og moderate islamister.

Artikkelen er ikke på nett, men en tilsvarende rapport finnes her:

 – Dette er siste advarsel

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.