Nytt

President Mohamed Morsi kunne dempet konflikten med sin tale til nasjonen torsdag kveld. I stedet økte han den. Det får man ikke vite av å følge norske medier, men liberale New York Times er entydig og klar:

Nadine Sherif of the Cairo Institute for Human Rights Studies said in a statement: “President Morsi had a choice to either bring the country together or tear it apart. Today it seems clear that he has made his decision and civil war seems looming.”

NRKs Sigurd Falkenberg Mikkelsen er i Kairo og får seg ikke til å fortegne situasjonen slik at den blir ugjenkjennelig. Han sa Morsi snakket som Mubarak. Det får man ikke vite av NTB og NRK Marienlyst som snakker om to «parter» som støter sammen, som om de er likeverdige. Man var sterkt positiv til revolusjonen mot Mubarak, men er lunken eller nøytral overfor opposisjonen som protesterer mot Morsi og Brorskapet. Denne lunkenheten er til fordel for islamistene. Islamistene vil gjerne fremstille det som at de forsvarer revolusjonen, men faktum er at opposisjonen i Egypt har oppdaget at det er en tilranelse, at islamistene er kontrarevolusjonen. Denne forskjellen snakker ikke norske medier om.

Typisk nok satt Bjørn Olav Utvik i NRK-studio og åpnet med å si at man må se situasjonen fra Brorskapets perspektiv: Morsi er demokratisk valgt og demonstrantene forsøker å velte ham. M.a.o: de er udemokratiske.

Falkenberg Mikkelsen var såvidt innom Morsis anklage om at demonstrantene utgjør en femtekolonne, at de er organisert av kontrarevolusjonære krefter, at det er Mubarak-regimets fortvilte forsøk på å komme til makten igjen.

New York Times gjør dette til sitt hovedpoeng, for ved sin anklage snudd Morsi tingene på hodet: Det var Brorskapet og presidenten som mobiliserte sine tilhengere til å angripe sit-in demonstrasjonen utenfor presidentpalasset. Dette var en nøyaktig kopi av Mubaraks desperate forsøk på å skape kaos. Han organiserte også en mobb som gikk løs på demonstrantene på Tahrir-plassen og tapte voldsomt på det i opinion både hjemme og ute. Nå gjør Morsi akkurat det samme, og norske medier er uvillig til å henge bjella på katten. Hvilken side er de egentlig på?

 Egypt descended deeper into political turmoil on Thursday as the embattled president, Mohamed Morsi, blamed an outbreak of violence on a “fifth column” and vowed to proceed with a referendum on an Islamist-backed constitution that has prompted deadly street battles between his supporters and their opponents.

As the tanks and armored vehicles of the elite presidential guard ringed the palace, Mr. Morsi gave a nationally televised address offering only a hint of compromise, while standing firmly by his plan for a Dec. 15 constitutional referendum. His opponents quickly rejected, even mocked, his speech and called for new protests on Friday.

Many said the speech had echoes of his predecessor, Hosni Mubarak, who always saw “hidden hands” behind public unrest. Mr. Morsi said that corrupt beneficiaries of Mr. Mubarak’s autocracy had been “hiring thugs and giving out firearms, and the time has come for them to be punished and penalized by the law.” He added, “It is my duty to defend the homeland.”

Kommet lenger

Både verden og egyperne har kommet lenger enn at den/de lar seg lure av slike splitt-og-hersk og slik skremselspropaganda. Det var samme taktikk bolsjevikene benyttet da de knuste mensjevikene og de sosialrevolusjonære i Russland etter revolusjonen. Og samme fremgangsmåte ayatollah Khomeini benyttet til å knuse venstreorienterte og liberalere etter revolusjonen i Iran i 1979.

Islamistenes program av avtrykk er litt for gjennomskuelig til at egypterne sluker dette agnet. Det bidro bare til å hisse opp folk.

Må utsette folkeavstemningen

Opposisjonen forlanger at Morsi utsetter folkeavstemningen om grunnloven, som er berammet til lørdag 15. desember. Morsi forspilte sin troverdighet da han satte seg selv over domstolene, og ytterligere da han slapp mobben løs på demonstrantene.

Ingrediensene legalt kupp, politisk vold og et grunnlovsutkast som kristne og liberale boikottet, er ikke det rette grunnlag for en folkeavstemning.

Mannen som var satt til å organisere folkeavstemningen trakk seg torsdag, det samme gjorde den kristne visepresidenten for Frihets- og rettferdighetspartiet, som var Brorskapets fremste alibi.

Though Mr. Morsi spoke of opening a door for dialogue and compromise, leaders of the political opposition and the thousands of protesters surrounding his palace dismissed his conspiratorial saber rattling as an echo of Mr. Mubarak. And his tone, after a night many here view as a national tragedy, seemed only to widen the gulf between his Islamist supporters and their secular opponents over his efforts to push through the referendum on an Islamist-backed charter approved over the objections of other factions and the Coptic Christian church.

Outside the palace, demonstrators huddled around car radios to listen to Mr. Morsi’s words and mocked his attempts to blame outside infiltrators for the violence, which began when thousands of his Islamist supporters rousted an opposition sit-in.

“So we are the ones who attacked him, the ones who attacked the sit-in?” one protester asked sarcastically. “So we are the ones with the swords and weapons and money?” asked another.

Utstrakt hånd?

NRKs Øystein Heggen og Bjørn Olav Utvik gjorde Morsis invitasjon til dialogmøte lørdag til et hovedpoeng. Man kan kun anse det for et reelt håp hvis man utelater viktig informasjon, som at Morsi ikke beklaget at mobben hadde gått løs på demonstrantene. Tvert om refset han dem, og sa det var Brorskapet som var offer.

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at det nå er fra egyptere man får de beste beskrivelser av hva som egentlig foregår. Taushet og forstillelsen er den samme i Oslo som i Kairo, fra offisielt hold.

“I never thought I would say this, but even Mubarak was more savvy when he spoke in a time of crisis,” said Hossam Bahgat, executive director of the Egyptian Initiative for Personal Rights.

Det åpner for og peker hen mot politiske allianser på tvers av kulturer og geografi. Nå har demokrater i Egypt og Europa samme interesse.

Kun med et slikt perspektiv forstår man betydningen av at så mange av Morsis støttespillere har trukket seg.

The director of state broadcasting resigned Thursday, as did Rafik Habib, a Christian who was the vice president of the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party and the party’s favorite example of its commitment to tolerance and pluralism. Their departures followed an announcement Wednesday by Zaghoul el-Balshi, the new general secretary of the commission overseeing the planned constitutional referendum, that he was quitting. “I will not participate in a referendum that spills Egyptian blood,” Mr. Balshi said.

Faktum er at den offisielle posisjonen i Norge tenderer mot å forstå Brorskapet og Morsi på deres egne premisser: de representerer en fortsettelse av revolusjonen, ikke dens motsetning. Men dermed havner man på motsatt side av demonstrantene, som er de samme som gjorde revolusjon i februar 2011. Det poenget fikk Falkenberg Mikkelsen inn. Lenger kan han ikke gå.

He had said he needed those powers to protect the constitutional assembly and planned referendum. He has also said he wanted to head off interference by a counterrevolutionary conspiracy of corrupt businessmen and foreign enemies, cynical opposition leaders willing to derail democracy rather than let Islamists win elections, and the Mubarak-appointed judges who had already dissolved an earlier assembly and the democratically elected Parliament.

Anklagene om femtekolonne er klassisk stalinstisk taktikk. Lenin og Stalin prefeksjonerte disse anklagene som rettferdiggjøring av terrorisering av motstandere.

NTB gjorde et nummer av at Morsi sa at hans fullmakter opphører når folkeavstemningen finner sted lørdag 15. desember.  Men da er den islamistiske grunnloven i boks og løpet kjørt for opposisjonen.

Morsi tilbød seg å oppheve dekretet om at han var kallet til å forsvare revolusjonen:

But opposition leaders dismissed his offers as all but meaningless. Their main objection to Mr. Morsi’s decree is the more essential article removing the judicial check on his power. They said that his proposed dialogue would take place on the first day of overseas voting on the new constitution, giving the meeting little chance of changing the text or the schedule. And the text of the draft constitution, if approved as expected, would already end his emergency powers.

Mohamed ElBaradei, the former diplomat now acting as coordinator of the secular opposition, said Mr. Morsi’s refusal to postpone the referendum until there was consensus on a new constitution had “closed the door to any dialogue.” He argued that the Morsi government’s failure to stop the previous night’s bloodshed had “made the authority lose its legitimacy.”

Hvis Morsi hadde ment noe med dialog lørdag hadde han utsatt folkeavstemningen, for avstemningen begynner for egyptere i utlandet lørdag, og de går for å stemme over det foreliggende utkastet. Da er det for sent å endre.

Alt minner for opposisjonen om et velregissert kupp der man også er villig til å anvende vold for å nå sine mål.

mer NTB: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Brorskapets-partihovedkvarter-antent-i-Kairo-7064070.html

 

http://www.nytimes.com/2012/12/07/world/middleeast/egypt-islamists-secular-opponents-clashes.html?ref=global-home