USA forsøkte i 11. time å redde president Mohamed Morsi. Via en arabisk utenriksminister foreslo USA at Morsi kunne bli sittende mot at det ble utnevnt en ny regjering som sto fritt til å omgjøre Morsi favorisering av Brorskapet. Morsi ville bli en gallionsfigur.

Det kunne ikke Morsi akseptere. Dermed var hans skjebne beseglet.

Det er Morsis egne rådgivere som forteller om spillet bak kulissene da Morsi ble kastet.

Han hadde selv forhandlet med generalene da Det øverste militærrrådet styrte, og var sikker på at han hadde sikret seg deres lojalitet ved å gi dem privilegier uten sidestykke i den nye grunnloven.

Morsi feilberegnet.

The foreign minister said he was acting as an emissary of Washington, the advisers said, and he asked if Mr. Morsi would accept the appointment of a new prime minister and cabinet, one that would take over all legislative powers and replace his chosen provincial governors.

The aides said they already knew what Mr. Morsi’s answer would be. He had responded to a similar proposal by pointing at his neck. “This before that,” he had told his aides, repeating a vow to die before accepting what he considered a de facto coup and thus a crippling blow to Egyptian democracy.

His top foreign policy adviser, Essam el-Haddad, then left the room to call the United States ambassador, Anne W. Patterson, to say that Mr. Morsi refused. When he returned, he said he had spoken to Susan E. Rice, the national security adviser, and that the military takeover was about to begin, senior aides said.

“Mother just told us that we will stop playing in one hour,” an aide texted an associate, playing on a sarcastic Egyptian expression for the country’s Western patron, “Mother America.”

Rådgiverne oppdaget Morsis stahet i november, da han satte domstolenes myndighet uten av spill og tiltok seg ekstraordinære fullmakter. Da kom det første store opprør mot ham, men Morsi lot seg ikke affisere.

After Mubarak-appointed judges dissolved the Islamist-led Parliament, Mr. Morsi in November declared his own authority above the courts until a constitutional convention could finish its work.

Observatører har hele tiden ment at Morsi er nikkedukke for langt sterkere ledere, men rådgivernes bilde er at den politiske misæren skyldes personlige egenskaper. Det kan være et forsøk på å frikjenne seg selv.

 

“If I were not in my place, I would think he wants to be a dictator,” one Muslim Brotherhood leader said when he heard the news on television, a colleague recounted on condition of anonymity.

Mr. Morsi, though, feared he would appear weak if he backed down, his advisers said. “The president is headstrong,” lamented another Brotherhood leader.

Morsi stolte på generalene, eller trodde de ville holde seg på matta. Han hadde selv forhandlet med general Abdul-Fattah el-Sisi om overgang til sivilt styre. General el-Sisi gjorde alt for å overbevise Morsi om at han var en from muslim.

Morsi var den som selv styrte forholdet til hæren som sitt personlige anliggende.

The two grew so close that Mr. Morsi caught his advisers by surprise when he promoted General Sisi to defense minister last summer as part of a deal that persuaded the military for the first time to let the elected president take full control of his government. Mr. Morsi kept relations with the military as his “personal file,” and worked out the deal without consulting his aides, one adviser said.

Signaler

Det kom flere signaler som tydet på at tiden var i ferd med å renne ut for Morsi. Men Morsi tok dem ikke. Allerede i novemer inviterte general Sisi alle partier og retninger til et forsøk på kompromiss, fra sosialdemokrater til salafister. Men Morsi avslo.

Washington ble bekymret over polariseringen og oppfordret Morsi til å være mer åpen og ta inn nye krefter i regjeringen. Morsi avslo.

United States officials had repeatedly urged Mr. Morsi to compromise with the opposition and include it in government. In December, President Obama met with Mr. Haddad, Mr. Morsi’s foreign policy adviser, in the Oval Office to deliver that message, Mr. Morsi’s advisers said. At one point, they said, Mr. Obama offered to intervene with the opposition leaders, either Mohamed ElBaradei, the former United Nations diplomat, or Amr Moussa, a former foreign minister under Mr. Mubarak. But Mr. Morsi declined.

Embassy officials tried to act as intermediaries, Morsi advisers said. They said Secretary of State John Kerry suggested naming Mr. ElBaradei as prime minister. But this year, Ms. Patterson pointedly told Mr. Morsi’s aides that some in Washington were running out of patience with her defense of Egypt’s new Islamist leaders, his advisers said.

 

Den 21 juni advarte hæren om at nasjonens sikkerhet var truet hvis utviklingen fortsatte. Det lå implisitt en trussel om at den kunne bli tvunget til å gripe inn. Men general Sisi forklarte Morsi at erklæringen var ment å tilfredsstille misfornøyde offiserer.

Under massedemonstrasjonene søndag 30. juni forsøkte Morsis rådgivere å vurdere hvor store opposisjonens mønstringer var. De kom til at deres egne motdemonstrasjoner var større. Hvordan dette var mulig, forteller ikke New York Times noe om.

Mandag kom general Sisis 48-timers ultimatum. Bløffet han eller var det alvor? Nå begynte omverdenen å tro at hæren mente hva den sa.

Det interessante her er den rollen USA ved den ny nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice, State Department og ambassadør Anne Patterson spilte. De forsøkte å redde Morsi, men Morsi ville ikke bli reddet. Dermed ble USA skjøvet ut på sidelinjen. Men i opposisjonens øyne ble USA et haleheng til Morsi. Morsi og Brorskapet truet med borgerkrig hvis Morsi ble styrtet.

Mr. Morsi’s advisers had meetings with Ms. Patterson and her deputy as well as a phone call with Ms. Rice, the national security adviser. Mr. Morsi’s advisers argued that ousting the president would be “a long term disaster” for Egypt and the Arab world because people would “lose faith in democracy.” They said it would set off an explosion in the streets that they could not control.

And they argued that the United States was implicated: “Nobody who knows Egypt is going to believe a coup could go forward without a green light from the Americans.”

På et møte hos general Sisi dagen etter dvs. tirsdag kl 1400, sa Morsi seg plutselig villig til å godta forslaget til kompromiss og samarbeid. Men nå var det opposisjonen som sa nei. Tilbudet sto ikke lenger ved lag.

Samme kveld holdt Morsi en tale der han brennmerket sine motstandere som fiender og forrædere. Det var denne talen som etter sigende beseglet hans skjebne.

Dagen etter innkalt general Sisi til et nytt møte, men Brorskapet stilte ikke. Agjørelsen om å avsette Morsi var tatt. Loddet var kastet.

http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurned-deals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?pagewanted=3&_r=0&nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130707