Europarådet og norsk UD arrangerer mandag en konferanse i Budapest om bekjempelse av hat på nett, og oppdragelse av unge bloggere til å fungere som vaktbikkjer.

Statssekretær i UD, Torgeir Larsen, skrev en kronikk i Dagbladet søndag.

Der samler vi og Europarådet forskere, nettaktivister, organisasjoner, Europas Facebook-avdeling, Den europeiske kringkastingsunionen og mange flere. Temaet er kampen mot hatefulle ytringer og intoleranse i det offentlige rom, særlig i sosiale medier og på nett, der norske og europeiske «fjordmenn» og grupper som Profetens Ummah sprer sitt budskap.

Til Budapest kommer også 50 europeiske bloggere som skal videreutdannes til «vaktbikkjer» på nettet for å overvåke, rapportere og ta til motmæle mot dem som sprer hat. For bakteppet i dagens Europa gir grunn til bekymring.

Vrir midlene mot bekjempelse av ekstremisme og netthat. Hvordan?

Norge har gjort kampen mot økt intoleranse og hat i Europa til en hovedprioritet på flere arenaer. Europarådet er én av dem. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE) en annen. I Utenriksdepartementet har vi også opprettet et eget prosjekt for vern av minoriteter, blant annet i Europa.

Videre er EØS-midlene, Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EU, et unikt virkemiddel i vårt bidrag til forsvaret av toleranse, demokrati og sameksistens i Europa. I takt med de demokratiske faresignalene i enkelte land har vi vridd støtten inn mot sivilsamfunnet, for å styrke rettsvernet for utsatte grupper og integrering av minoriteter. Det er opprettet egne fond for frivillige organisasjoner i de baltiske landene og Sentral- og Sør-Europa. Fondene har som hovedoppgave å rapportere og dokumentere hat og intoleranse.

http://www.dagbladet.no/2012/11/26/kultur/debatt/kronikk/hoyreekstremisme/europa/24547486/