Nytt

Den kurdiske kvinneaktivisten Nask Ahmed har kjempet mot æresdrap og vold mot kvinner i Kurdistan i 16 år. Hun startet Kurdistans første krisesenter og har blitt drapstruet en rekke ganger. På et besøk i Oslo denne uken gjorde hun oppmerksom på at æresdrap er et problem som sprer seg i europeiske land:

– Æresdrap er også et problem i Norge, i England og i Tyskland. Det er et problem for menneskeheten, og det er umulig å akseptere at ei tenåringsjente i 2007 blir steinet til døde, slik Doaa ble. Det er en skam for hele verden, sier Nask Ahmed til Nettavisen.

I følge Ahmed ser europeiske myndigheter på æresdrap som et kurdisk spørsmål, og av respekt for en fremmed kultur velger man å ikke gjøre noe. Men kvinneaktivisten mener at det er menneskets og kvinners verdi som må respekteres, ikke kulturer. Kvinners rettigheter skal ikke begrenses av andre hensyn.

I 1993 startet Nask Ahmed til myndighetenes store forargelse en uavhengig avhengig kvinneorganisasjon i Kurdistan, og 10 år etter var hun en av initiativtakerne til OWFI, Organization of Women’s freedom in Iraq. I 1998 bidro hun til å opprette Kurdistans første krisesenter for kvinner. I løpet av 2 år mottok senteret 700 kvinner, men myndighetene stengte krisesenteret i 2000 med våpen i hånd. En av kvinnene som hadde søkt tilflukt på senteret, ble drept dagen etter myndighetenes inngripen.

Ahmed har fått flere fatwaer mot seg, da hennes arbeid for like rettigheter for kvinner og menn strider mot kurdiske og islamske lover. Hun påpeker samtidig at kurdiske og irakiske myndigheter fører norske politikere bak lyset i disse spørsmålene:

Islamsk kultur i Kurdistan er kvinners største fiende, sier hun. Ahmed har fått flere fatwaer utstedt mot seg og mange drapstrusler.

Hun mener også at irakiske myndigheter i dag sørger for at islamske skikker videreføres, og reagerer på uttalelser kurdiske politikere har gitt norske myndigheter.

– Det er latterlig at de sier de er imot æresdrap. De taler med to tunger. De sier noe, men gjør noe annet, og gir innad mer makt til islamistene, hevder hun.

Da kurderne i Nord-Irak fikk selvstyre etter den første gulfkrigen i 1992, tok de kurdiske partiene KDP og PUK livet av mange kvinner som hadde samarbeidet med Saddam Husseins Baath-parti. Nask Ahmed tror at dette bidro til å gjøre det mer stuerent å drepe kvinner, til tross for at æresdrap også forekom før krigen.

– De siste 16 årene er situasjonen blitt verre dag for dag, men fra 1998 til 2000 var det stor aktivitet ved krisesenteret vårt og i organisasjonen. Vi hadde stor makt, og til slutt slo myndighetene ned på aktiviteten. Nå etter USA-invasjonen, er situasjonen blitt verre igjen, mener Ahmed.

Besøket i Oslo skjedde i forbindelse med stiftelsen av en ny organisasjon som skal bekjempe vold og det Ahmed kaller massemord på kvinner. Foranledningen er de mange æresdrapene som finner sted i Europa, noe som understreker at æresdrap ikke lenger kan kalles et kurdisk problem:

– Massedrap øker, også i Europa, i land som Norge, Sverige og England. Til tross for kampanjene som føres og komiteene som opprettes, øker det likevel. Vi trenger en stor organisasjon for å kunne sette makt bak ordene, sier hun til Nettavisen.

Den nye organisasjonens navn er enda ikke klart, men er antatt å bli presentert i august i år. Initiativtakerene er fra land som Tyskland, Norge, Sverige, Finland, England, Sveits, Canada, Australia og i Kurdistan.

Nettavisen: Æresdrap sprer seg i Europa