Sakset/Fra hofta

VG har i dag en leder som illustrerer hvordan språket bryter sammen innenfra, dvs. meningen blir den stikk motsatte av hva ordene opprinnelig betød.

Ta begrepet: To tanker i hodet på en gang.

Det betød opprinnelig at man kunne være tvisynt og ikke var låst i én oppfatning, men var i stand til å se flere sider ved en sak. En styrke for personen og samfunnet rundt. En forutsetning for demokrati og toleranse. Man innrømmer at det finnes andre måter å se saker og ting på. En sunn skepsis.

Men i det postmoderne Norge som har hivd dannelse og kristendom ut av vinduet, mister man kontakten med ordenes mening. De henger nemlig ikke i løse luften. De er forankret i noe. Dagens mennesker vil gjerne tro at de er suverene og bestemmer alt selv. Slik er det ikke. Ordene har en lang sammenheng, det er noen som har skapt meningen. Kaster man vrak på tradisjonen forsvinner også sansen for meningen.

Derfor kan VG åpne en leder om Trond Ali Linstad og slå helstøpt fast noen fortjenstemedalje fra Kongens hånd fortjener han såvisst ikke. Det ville være uhørt p.g.a hva han har sagt gjennom tidene. Om jøder og homofile. Det er så grovt at det ikke lar seg overse.

Men så mener avisen at man må kunne ha to tanker i hodet på en gang:

… hans innsats for barna og lokalmiljøet på Grønland er det ingenting å si på.
..
Det er mulig å anerkjenne Linstads arbeid i Urtehagen eller hans innsats for å fremme kontroversielle meninger fra Teheran, uten at Kongen skal gi ham en medalje for det.

Hvilke meninger og verdier er det Linstad og hans medarbeidere formidler til barna på Grønland? Hvor lett vil det bli å være jøde eller homofil i et miljø hvor Linstads tanker dominerer? Er det tilfeldig at homofile trakasseres i det område hvor Linstands barnehave ligger?

Når også Linstads rettferdiggjøring av Irans blodige undertrykkelse og drap på annerledestenkende, samt truslene om å fjerne Israel fra kartet, omtales som «kontroversielle meninger fra Teheran», har man distansert seg så sterkt fra virkelighetens verden at alt reduseres til meninger på linje med alle andre. Å forsvare drap, tortur og diktatur er ikke meninger som alle andre.

VGs leder røper at språket er ved å miste sin betydning. Å ha to tanker i hodet betyr ikke lenger å vite at sannheten kan være kompleks, det betyr at også ufriheten har rett til en plass ved bordet.

Linstad og medaljen

leder 15.november 2012

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også