Nytt

Forfatter, arkitekt og byplanrådgiver Peter Butenschøn roser pakistanerne. De har tilført oss lukkede nordmenn mer enn vi ønsker å erkjenne.

I boken trekker Butenschøn også frem Torggata, en travel gate som knytter sammen bydeler mellom øst og vest. En av Oslos gater som har vært mest påvirket av fremmede kulturer.

– Det har hatt en underkjent betydning for nordmenns bruk av byen, sier han.

-Vi har lært mer av pakistanerne enn vi har vært villige til å erkjenne – det gjelder åpningstider, eksotiske lukter, livet om kvelden. Det har større betydning på stramme og innelukkede nordmenn enn vi har vært klar over.

Hijab, moralpoliti, kvinner som ikke får lov til å ferdes alene utendørs, trygdesvindel og religiøse særkrav må være av påvirkninger Butenschøn ikke vier tilstrekkelig takknemlighet for.

Artikkelen sto i Aftenposten 6.november. (Kultur s. 6)