Kommentar

Det spesielle med norske Midtøsten-eksperter er at de er mer pro-palestinske enn palestinerne selv. De vet bedre hva som tjener palestinernes sak enn palestinske myndigheter, dvs. Abbas og PA. Derfor dømmer de fredssamtalene i Washington nord og ned. Hvem er de så enig med? i konsekvens – Hamas.

Nils Butenschøn demonstrerte denne fortreffelighet i dagens morgensending. Benjamin Netanyahu hadde holdt sin tale hvor han sier at han ikke kom til Washington for å lete etter unnskyldninger til ikke å gjøre noe. Mahmoud Abbas sier noe tilsvarende.

Obama har invitert Egypts Hosni Mubarak og Jordans kong Abdullah og Tony Blair. Det tyder på alvorlige hensikter. Alle som deltar satser prestisje.

Men Butenschøn og Hilde Henriksen Waage kan blåse av det hele, og det er kun folk med slike meninger som slipper til i NRK. Butenschøn sier det ikke vil skje noe så lenge mekleren holder med okkupanten. Det er rått parti.

Samtidig understreker både Butenschøn og Waage at USA har latt seg herse med av Israel helt siden Kairo-talen. Dette er ikke logisk. Den stygge ulven er Israel, som sjikanerer Barack Obama. Lar han seg herse med? Er han offer, eller er han så redd israelerne at supermakten på deres kommando sjikanerer palestinerne tilbake? Er dette plausibelt? Er det slik stormaktspolitikk drives?

Butenschøn og Waages tenkning er en forenkling av internasjonal politikk på grensen til det infantile.

Men det er det eneste norske lyttere og lesere får servert. Denne daglige dosen er gift, den strider mot norske interesser.

Butenschøn sier at Israel har USA i ryggen, hvilket er sant, men ikke på den måten Butenschøn fremstiller. Han unnlater å nevne: hvem har palestinerne i ryggen? Palestinske myndigheter er svake, men den palestinske saken har muslimske stater og regjeringer i ryggen, de har også ummaen i ryggen. Støtten er ikke entydig og håndfast, men den er der, slik muslimer i Norge støtter palestinerne.

De norske ekspertene og journalistene er ikke lenger fornøyd med Abbas, han er en Judas i deres øyne, en quisling. De vil ha sterkere press på Israel. Den norske regjering har samtidig innført boikott av israelske selskaper om ikke i navnet så i gavnet. Summen er at Norge kommer ut på feil side: og vi er ikke på de palestinske selvstyremyndighetenes side, men Hamas`. Når den norske eliten ber om at noen tukter Israel, så er det Hamas som står for pisken. Derfor lyder fordømmelsen av drapene på settlere hul.