Kommentar

Midtøsten-eksperten om den store konspirasjonen som Israel står bak

Forsker Hilde Henriksen Waage (PRIO) har selvfølgelig sitt helt spesielle syn på avgangen til Mahmoud Abbas i Dagsavisen: «Den israelske regjeringen er fornøyd når Mahmoud Abbas nå går av som palestinsk statsminister. Israel ønsker kaos i Palestina for å slippe å måtte inngå kompromisser.» Waages antipati mot Israel er så sterk at hun er helt ute av stand til å forholde seg til hendelsene med et minimum av objektivitet. Ekspert og forsker?

-Når palestinske grupper bruker kreftene på hverandre, slipper Israel unna. Det er en absolutt fare for borgerkrig i den situasjonen vi nå har i Palestina med mangel på våpenhvile, framgang og økonomi. Det er system i denne galskapen. Det er slik Israel ønsker det, sier hun.

Waage påpeker dette med at statsministerposten ikke er valgt, at det er «konstruert post», altså i motsetning til presidenten. Arafat ble valgt til president i 1996, for fire år. At Arafat sitter på overtid, og at mandatet hans er gått ut, nevnes ikke av Waage. Han er like lite folkevalgt president som Abbas var folkevalgt statsminister. Måten han ble valgt på i utgangspunktet, uten noen reell utfordrer, gjør at de stadige referansene til Arafats legitimitet er overdrevne. Waage mener at Arafat er den eneste som kan «samle støtte» på palestinsk side.

At israelske myndigheter i går uttalte at de fortsatt kun vil forholde seg til Abbas, selv om han har gått av, viser at de mener de kan bestemme alt i palestinsk politikk, mener Henriksen Waage og tilføyer:

– Nå har man skutt i stykker håpet om fred.

«Man» må forstås som Israel.
Waage utelater å nevne selvmordsangrep og at Arafat bruker sin makt på å undergrave Abbas, heller en å bidra til fredsprosessen. Etter Waages syn, har Israel full kontroll med hele utviklingen i Midtøsten, mens palestinerne er hjelpeløse ofre. Arafat spiller rollen som en mann som gjerne vil og kan løfte fredprosessen, men får ikke anledning av israelerne. Eller er kanskje palestinerne ofre for Arafats maktsyke?
Det kunne vært interessant å se eller høre hva Waage mener er Israels ultimate mål med å skape kaos og unngå kompromisser. Den store konspirasjonen, igjen!?