Nytt

At mange norske familier forlater Groruddalen etterhvert som deres håpefulle nærmer seg skolealder, har vært kjent en stund. Blant dem som blir igjen, ser man tendens til at de foretrekker visse skoler hvor det fortsatt er et flertall av norske. I en sosial kontekst hvor det norske marginaliseres, sedvaner og religiøse tradisjoner inkludert, ville det ikke være overraskende om det plutselig ble et marked for privatskoler.

Nå kan det se ut som om noe slikt er i emning. En gruppe foreldre har nemlig kontaktet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) med tanke på å starte opp en kristen grunnskole i Groruddalen i 2014, og tilbakemeldingen fra NLM er positiv:

– Det har vært en drøm for NLM å starte skole i et område der det er mange innvandrere og lite kristent arbeid, sier Sidsel Andersen, skolekonsulent i organisasjonen.

Førstkommende søndag skal det avholdes et møte for å kartlegge interessen. Arild Langtind, som er en av initiativtagerne, er kledelig vag når han forteller om bakgrunnen for prosjektet:

– Engasjementet vårt er todelt. På den ene siden gjelder forholdet til egne barn. Det er en utfordring knyttet til hvordan den kristne utdannelsen vi gir barna våre er hjemme i forhold til det de får i den offentlige skolen. Det er også generelle utfordringer knyttet til skolene i Groruddalen, sier han.

Samtidig ligger det et misjonsengasjement bak Langtinds ønske om å etablere en kristen skole i nærmiljøet.

– NLM har en tid snakket om at folk må dra ut til områder der det er lite kristen aktivitet og leve der. Vi bor på Stovner, og har lurt på hvordan vi kan bidra i Groruddalen, og har funnet ut at skole er et godt virkemiddel for det vi ønsker å oppnå, sier han.

Det spørs nok ikke om den vagheten kommer godt med når husfreden skal ivaretas internt i NLM. For selv om mange av den nye skolens potensielle kunder nok har et noe anstrengt forhold til en viss religion, er organisasjonens generalsekretær Øyvind Åsland blant dem som sier at han «ikke har sett noen islamisering av Norge».

En organisasjon som prediker at muslimer skal møtes med kjærlighet, kommer altså til å starte en skole som er interessant for familier som velger bort skoler hvor det ville ha vært langt større muligheter til å praktisere den øvelsen.

Det er vel liten tvil om at oppegående muslimske foreldre i dalen også vil søke seg til NLMs nye skole. Så vil man nok en gang få bekreftet at Jesus Kristus er langt dyktigere til dette med integrering enn Oslo kommune, med mindre skolen blir såpass dyr at det hele snarere demonstrerer at flerkulturell idyll er et elitefenomen.

 

Dagen: NLM vil starte skole i Groruddalen
http://www.skoleigroruddalen.no/