Nytt

Segregeringen går sin gang i Oslo, og nordmenn forlater de multikulturelle områdene relativt raskt. For «mannen i gata» ser det ut som om en del kulturer og religioner ikke smelter sammen.

På Rommen skole markeres FN-dagen med en drøm om en fremtid på tvers av religion og kultur. Det er et ønske om en bedre verden som ligger til grunn for arrangementet. Ikke bare skal ønsket leve videre, men vi skal styrkes i troen.

Mange beboere i Groruddalen undrer seg nok om verden, lokalt sett, har blitt bedre nå som all verdens kulturer er representert i nabolaget.

I neste uke markeres FN-dagen med verdenslansering av musikalsk-prosjektet One Prayer. Målet er å styrke troen på en felles fremtid på tvers av kultur og religion.

——————

One Prayer bygger på en felles bønn for fred. Det betyr ikke at prosjektet er religiøst forankret, men at en bønn like gjerne kan være et ønske om en bedre verden.

En fellesbønn
Rommen skole og kultursenter blir sted for fellesbønnen som presenteres av en rekke artister øst til vest og fra sør til nord i hele verden.

Dette er artister og musikere som Anita Hegerland, Silje Hegg, Hildegunn Øiseth, Liam Ó Maonlaí, Jai Shankar, Rohini Sahajpal og Tony Kaldas.

– Det er ingen kommersielle hensikter bak dette initiativet. Bønnen legges ut for gratis nedlastning på FN-dagen. Dagen er valgt med utgangspunkt i FNs grunnleggende tanker om alle menneskers likeverd, sier Åsmund Gylder.

Skape debatt
Som en del av FN-markeringen blir det verdenslunsj med foredrag, underholdning og mat fra ulike verdenshjørner på Stovner frivilligsentral tidligere på dagen. Hit er også flere bydelspolitikere invitert.

– Meningen her er å skape en debatt. Norge er et godt land å bo i, og jeg mener vi bør gå i bresjen for og tørre å ta opp en diskusjon for hva fred egentlig er, sier Åsmund Gylder.

http://www.groruddalen.no/samler-til-lverdensboennr-paa-rommen.5117422-77747.html