22/7

Riksarkivet har i dag offentliggjort protokollene over 22/7-kommisjonens intervjuer med nøkkelpersoner i embedsverket. Det er interessant å lese politidirektør Øystein Mælands forklaring sammenholdt med Oslos politimester Anstein Gjengedals.

Begge er på ferie, Mæland i Oslo og Gjengedal i Gudbrandsdalen. Mæland avbryter ferien og går straks på jobb. Han aner ikke hva som skal skje på stabsmøtet, men er trygg på at det der vil foreligge den nødvendige kompetanse til å ta fatt på oppgavene som venter. Ikke desto mindre hersket det usikkerhet om hvordan man skulle takle situasjonen. Det ble ikke vurdert å heve den generelle politiberedskapen.

På kommisjonens spørsmål om hva som er Politidirektoratets rolle, svarer Mæland at det er en koordinerende sådan. Den 22. juli ble Oslos politimester etter Mælands oppfatning tildelt rollen som koordinerende politimester.

Anstein Gjengedal var pga. trafikk og dårlig vær ikke tilbake på jobb før klokken 23 den 22. juli, og i hans versjon er han uvitende om at Oslo er tildelt en koordinerende rolle. På spørsmål om terrorplanverket burde ha vært iverksatt, sier han at det er etterpåklokskap. Selv bad han sine underordnede om å konsentrere seg om arbeidet, ikke å ringe ham på mobilen mens han var på vei, idet han satte sin lit til at beredskapssystemene fungerte som de skulle i hans fravær.