Feature

Bildet kunne vært fra Bradford i 1989, mot Sataniske vers, folkene er de samme, men denne gang protesterer de mot Google. Dvs. de ikke bare protesterer. De forlanger at Google fjerner videoen Innocence of Muslims.

I 1989 utvidet Ayatollah Khomeini islams jurisdiksjon fra å gjelde muslimer til også å gjelde ikke-muslimer. Han fulgte så og si opp spredningen av muslimer over hele kloden, også til det formelt kristne Europa. Det var et svar på globaliseringen som ikke anerkjente universelle prinsipper. Islams prinsipper skulle være universelle. Om det så gjaldt en dødsdom over andre lands borgere.

Denne gang er målskiven Google og det digitale rom. Kampen og kravene er de samme: islams regler for blasfemi skal gjelde. At det kolliderer med den universelle ytringsfriheten affiserer dem ikke. Den skal underlegges islam. Konflikten er ganske klar, og Google har ikke noe annet valg enn å avslå: å gi seg nå ville skape helt uoverskuelige konsekvenser, og vinden denne gang blåser i retning ytringsfrihet. Det har nok Google merket.

Les også

-
-
-
-
-