Nytt

NAV-ansatte i bydel Bjerke i Groruddalen opplever grove trusler i snitt 1,5 ganger i måneden. Drapstrusler er ikke uvanlig, og vektere leies inn når trusselnivået er høyt.

Det poengteres at det ikke er farlig å jobbe ved kontoret.

Det ser ut til at Oslo er en by hvor enkelte må beskytte seg mot truende mennesker for å være trygge på jobben.

Resultatsjef ved sosialtjenesten i Bydel Bjerke, Bente Aldrin, forteller at denne historien ikke er enestående.

Minst én gang i måneden må ansatte ved kontoret håndtere oppfarende eller truende personer.

Aldrin vil ikke si noe om den aktuelle hendelsen, men forteller at sosialkontoret har lav terskel for å anmelde trusler og forstyrrelser. Bare samme dag som de aktuelle tilfellet ble det anmeldt to tilsvarende forhold ved kontoret.

– Flere blir redde når klienter blir aggressive. Vanligvis reagerer vi med utestengelse i tre måneder, men noen ganger er truslene så grove at vi går til anmeldelse, sier hun.

——————-

Trusselbildet går i bølger. Som regel går det rolig for seg, men i perioder kan det bli mange episoder. I gjennomsnitt opplever Bjerke-kontoret trusler 1,5 ganger i måneden.

——————-

Kontoret har et godt samarbeid med Securitas, som leies inn når trusselnivået er høyt. Når mange er berørt av et opptrinn, innkaller ledelsen til fellesmøter.

Aldrin sier folk er bevisste i hverdagen på at ting kan skje.

– Det er ikke farlig å jobbe her, men vi har sikkerhetsrutiner. Dessuten er vi bevisste på at mange vi har kontakt med her kan være psykisk ustabile. Flere av dem vi leser om i avisen er våre brukere, sier hun.

 

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/nav-ansatte-trues-pa-livet-1.7574651