Nytt

Aften har i dag en artikkel om homofile som føler seg truet på Tøyen. Det er moralpolitiet som patruljerer gatene, og de går ikke av veien for å bruke vold mot mennesker de ikke liker. Hvor ble det av toleransen og tryggheten i Det nye Norge?

I mellomtiden er Erik Torset og de to andre vennene kommet litt lenger ned i gaten. Da kommer plutselig to av mennene fra den samme gjengen løpende etter dem. Torset legger selv på sprang. Rett før de runder hjørnet, kommer et løst reklameskilt gjennom luften og treffer ham over ankelen. Samtidig skal mennene ha kommet med trusler og skreket: «Homofili er ikke tillatt på Tøyen».

– Vi ble kjemperedde, sier Torset og Jacobsen da vi møter dem på stedet der det skjedde, to uker etter hendelsen. Torset har nettopp kastet krykkene. Han ble kraftig forslått i akillesen og vristen etter å ha blitt truffet av skiltet.

Steinkasting og agressiv oppførsel mot homofile ser ut til å være en del av hverdagen.

– Jeg er blitt trakassert og kastet stein på tidligere. Men etter sommeren synes jeg tonen er blitt mer aggressiv. Når det eskalerer fra drittslenging til fysisk angrep, må jeg si fra, sier Jacobsen.

Moralpolitiet på Grønland blir nevnt i artikkelen. Man kan kanskje tro at det er samme praksis på Tøyen, en praksis som skaper utrygghet. Når folk ikke lenger føler trygghet der de bor, så ønsker de å flytte.

Aftenposten har tidligere skrevet om moralpolitiet på Grønland. Jacobsen og Torset fikk altså angivelig beskjed om at homofili ikke er tillatt på Tøyen. Men Nylund har ingen holdepunkter for å si at hatkrim mot homofile er mer utbredt her enn andre steder i byen.

Vurderer å flytte

For Jean Jacobsen er begeret likevel i ferd med å renne over. Hun tør ikke lenger oppholde seg alene rundt Tøyensenteret på kveldstid. Visse gater tør de aldri gå i selv når det er lyst

– Jeg har bodd her i tre år, men nå vurderer jeg faktisk å flytte. Når en ikke kan gå på gaten og føle seg trygg, mister man en rett alle bør ha, sier Jacobsen.

 

http://www.osloby.no/nyheter/–Homofili-er-ikke-tillatt-pa-Toyen-7006190.html