Nytt

I to hemmeligstemplede rapporter fremgår det at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjentatte ganger varslet Justisdepartementet om kritisk lav bemanning. Justisdepartementet lot noen stortingsrepresentanter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen se dem mot taushetsløfte, og eksemplaret som ble overlevert Stortinget ble innelåst i et skap, skriver Dagens Næringsliv, som mener at rapportene forsterker inntrykket av at terrorovervåkingen i Norge ble skadelidende pga manglende ressurser:

Rapportene skal dokumentere tydelig at dette gjentatte ganger over flere år er blitt tatt opp med Justisdepartementet gjennom ulike bekymringsmeldinger.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har ikke kjennskap til dokumentene, noe som ikke gjør kontrollarbeidet enklere, forteller komiteens leder Anders Anundsen (Frp). Han regner med at komiteen vil ta tak i temaet nå som det er blitt kjent.

Vil ikke kommentere
– Hvor langt vi kan gå inn i detaljene, er det for tidlig å si noe om. Det er langt fra automatikk i at vi kan få vite det samme som den utvidede komiteen, for vi har forskjellige roller, men i en eventuell lukket kontrollhøring kan vi ta del i den type informasjon, sier han.

Tidligere justisminister Knut Storberget har ikke besvart Dagens Næringslivs spørsmål om hvorfor dokumentene er gradert og hvorfor departementet ikke viderebrakte informasjonen om den kritiske budsjettsituasjonen til Stortinget.

Dagbladet: PST advarte om kritisk lav bemanning