Over lang tid har USA utviklet en Security State som under særlig Obama er blitt politisert og brukes mot politiske motstandere. Verktøy som skulle vært brukt mot landets fiender brukes mot landets opposisjon.

Nasjonale Sikkerhetsbrev (national security letter) er et verktøy brukt av justisdepartementet for å omgå de juridiske formalitetene med “subpoenas” og søknader om ransaking med tilhørende “affidavits”, og i stedet ganske enkelt sende et brev til en person, bedrift eller organisasjon for å kreve dokumenter av alle slag utlevert til senderen av sikkerhetsbrevet. Brevet informerer også mottakeren om at hvis mottaker forteller noen at brevet har blitt mottatt eller hva som kreves for å produsere det, har de begått en føderal forbrytelse og vil bli straffeforfulgt. Å motta et slikt brev er en ganske dramatisk hendelse, når man forstår at et slikt enkelt brev kan ha så stor makt og konsekvenser.

Komiteen i Representantenes Hus som overser Justisdepartementet er Justiskomiteen, som jeg er medlem av. Vi har tidligere grillet ansatte i Justisdepartementet over potensialet for misbruk av sikkerhetsbrev, men både huset og senatskomiteene ble forsikret om at det var ingen kjente tilfeller av misbruk av denne utenomkonstitusjonelle makten.

Dessverre kom den dagen da vi erfarte at det hadde vært uvanlig mange tilfeller av misbruk. Noen av Muellers FBI-agenter hadde tilsynelatende sendt ut anmodninger om dokumenter uten skjellig grunn, som “Fourth Amendment” krever. Noen agenter var på regulære “fisketurer” bare for å finne ut hva forskjellige folk drev med. Vi ble fortalt at tusenvis av sikkerhetsbrev kan ha blitt sendt ut for å skaffe dokumenter uten at hverken konstitusjonelle krav eller Justisdepartementets egne retningslinjer hadde blitt fulgt.

Da Generalinspektørens rapport avslørte denne uforskammede oppførselen fra FBI-agenter ble noen av oss i Kongressen svært opprørt.

En nyhetsartikkel fra NBC fra 9. mars 2007, hadde disse overskriftene: “Justisdepartementet: FBI håndterte informasjon ulovlig. Gjennomgang avslører misbruk av Patriot Act for å innhente informasjon om borgere.

Videre i artikkelen: “FBI-sjef Robert Mueller sier at han har skylden for ikke å ha sørget for flere sikkerhetssjekker. -Jeg er ansvarlig, sier Mueller. Han fortalte journalister at han ville fikse problemene og hadde ingen planer om å tre tilbake. – Generalinspektøren iverksatte den gjennomgangen jeg selv skulle ha fått i stand for mange år siden, sier Mueller.”

Noen av oss republikanere ønsket å fullstendig eliminere en slik ekstraordinær maktbruk som var så utbredt misbrukt. Uansett kunne jeg ikke la være å lure på hvordan det hadde stilt seg, hvis Mueller ikke hadde kvittet seg med tusenvis av års erfaring gjennom sin fem-år-opp-eller-ut regel. Kanskje unge uerfarne agenter ikke hadde blitt så fristet til å misbruke makten som lå i sikkerhetsbrevene. Justisminister Alberto Gonzales mistet jobben på grunn av den utbredte og gjentatte misbruken under Muellers ledelse. I ettertid ser man at Mueller antagelig skulle ha fratrådt først. Det var hans folk, hans mangel på oversikt, hans atmosfære som oppfordret til det. Og det var hans FBI som praktisk talt ikke gjorde noe for å holde folk ansvarlige.

Med Mueller som mentor og fortrolig, er det rart at vi nå vet at James Comeys FBI kom opp med flere måter å overvåke amerikanere på og konspirere med lydige demokrater i et forsøk på å bli kvitt en lovlig valgt president?

 

Dette er den sjette artikkelen i Louie Gohmerts serie om Bob Mueller. Essayet vil bli samlet i en ebok, med et forord av red.