Nytt

Oslo vekst blir stadig omtalt med positive ord. Hvis veksten er så positiv som den ofte fremstilles, så er det litt pussig å lese en liten notis i Akers Avis (5/9-12). Der blir vi forklart at arbeidsledigheten vokser mest i Oslo.

Øker mest i Oslo
Ved utgangen av august var 11.537 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV i Oslo. Det er en økning på to prosent sammenliknet med samme tid i fjor, og betyr at arbeidsledigheten utgjør 3,3 prosent av arbeidstyrken. Dette kan skyldes at det ikke er lyst ut så få stillinger i løpet av en 12-månedersperiode siden 2004.

Notisen er fra Akers Avis, men står ikke på nettsiden.