Akers Avis Groruddalen skriver om manglende kapasitet ved Oslos sykehus. Raymond Johansen skryter av Oslos enorme vekst. Sykehusenes kapasitet holder ikke følge med befolkningsveksten.

Helse Sør-Øst har et viktig arbeid foran seg hvor kapasitetsproblemene i Oslo må løses. Befolkningsveksten øker. Samtitig mangler det kapasitet både i sykehusene under Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Artikkelen kan leses i Akers Avis papirutgave 11. november. Den kan innen kort tid også dukke opp hos groruddalen.no

Det finnes skjær i sjøen for Raymond Johansens romantisering over befolkningsøkningen i Oslo. Sykehuskapasiteten er et av dem.

Det finnes skjær i sjøen for Raymond Johansens romantisering av befolkningsøkningen i Oslo. Sykehuskapasiteten er et av dem.