Norges befolkning er en hensynsløs gjeng med drittsekker. Mens den ene halvdelen er travelt opptatt med å legge ut feriebilder på Facebook og den andre halvdelen aktivt pådrar seg magesår ved å blande seg i spørsmål av samfunnsmessig betydning, føler en ørliten, angivelig religiøs gruppe seg oversett av alt og alle.

Så oversett at man krever sin rett til fem minutters oppmerksomhet i form av en e-post med det de håper er et oppsiktsvekkende krav:

Norge ut av Grønland! Og det litt faderlig fort!

Og med et lønnlig håp om å forårsake litt liv og røre har d`herrer grepet til de aller verste skjellsordene og fornærmelsene de kan komme på i farten:

Vi er en gruppe med muslimer som sender denne henvendelsen for å beskytte oss mot skittenhet og dårlige verdier. I tillegg vil vi muslimer holde oss unna dette samfunnet og vi vil ikke menge oss med dere og deres skitne verdier og holdninger. Dere respekterer intet deres kvinner som spradler halvnakne rundt og lar dem oppføre løsaktige. Dere tillater den skitne sykdommen av homofili som går i mot naturens gemytt, og promoterer den. Att på til, så er det fritt fram med kjønnmiksing, som kun fører til synder. Dere har familiesplittelser og løsunger som kjerneverdier, ikke for å nevne deres utstrakt bruk av rentelån, alkohol og narkotika.

Visste man ikke bedre kunne man tro at hele hensikten med e-posten, som er datert 14. august og sendt til en rekke politikere og medier, er å hisse opp oss skitne løsunger til å bli sure på alt som heter muslimer, men naturligvis ville ingen med rene verdier og holdninger finne på noe slikt. Åh nei, alt man ydmykt ønsker er å få opprette et eget kalifat med adresse Grønland, Oslo:

Vi oppfordrer dere om å gi oss bydelen Grønland som vi kan styre helt og holdent selv med egne ministrer, grensevakter, politi og rettssystem styrt med Sharia lover, og forby all den ondskap dere står for og som strider med Allahs Lover.

Må vi få benytte anledningen til å foreslå Norges folkekjære sofakriger, Mullah Krekar, som Den store Grønlandskalif? Da får han en ærefull stilling som vil tilfredsstille – på alle måter, får vi håpe – hans trofaste gutter og menn, mens vi sparer de økonomiske overføringene som nødvendigvis opphører når grensene til Grønland blir stengt. Faren for at Store Leder vil stjele milliarder fra sine tilhengere og overføre dem til Sveits slik andre, mindre hjertegode barskinger ofte gjør, er også tilnærmet lik null, da den enkeltes månedlige utbetaling fra NAV tross alt ikke er så stor. Alt i alt står vi overfor en vinn-vinnsituasjon for alle parter. Muligens bortsett fra resten av beboerne på Grønland, men de kan jo bare emigrere til Tøyen?

Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.

Neivel, da. Men sannelig er det trist; personlig kjenner jeg minst fem ikke-muslimske nordmenn som er ganske hyggelige, og selv om et par av dem er halvnakne kvinner, så spradler de så vidt jeg vet aldri. Men selvsagt, det finnes nok av drittsekker. Som for eksempel den norske pressen, som ikke engang har giddet å offentliggjøre e-posten. Ikke èn eneste overskrift har den generert, og det er ordentlig lumpent gjort når de ansvarlige har forsøkt å provosere så godt de har evnet. At deres evner er helt utilstrekkelige skal dere ikke være lei dere for; vi andre har ikke mer enn de evnene vi har fått tildelt vi heller.

For min del evner jeg om ikke annet å være snill når det er behov for det, og i dette tilfellet er det åpenbart det. Så vær så god, mine herrer, nå har dere – attpåtil fra en innimellom halvnaken dame som liker homser og nyter både rentelån og alkohol – fått den oppmerksomheten dere så sårt ba om. Den er dere vel unt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂