Overskriften skal minne om et kjent sitat av Francis Bacon: «Kunnskap er makt». Bacon var en ytterst interessant mann og aktiv på så mange felt, om enn neppe forfatter til Shakespeares verker som mange har spekulert i. Han er empirisk vitenskaps og den induktive metodes far (induksjon: at man ut fra observert sammenheng i enkelthendelser […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.