– Vi er i ferd med å nærme oss en grense. Vi vil ta ned det samlede skatte- og avgiftsnivået for å legge enda bedre til rette for næringslivet, sier Borten Moe til NTB.

Fredag samles Senterpartiet til landsmøte i Trondheim. Dette vil bli blant de største i partiets historie, med rundt 340 delegater. I tillegg kommer rådgivere, ansatte og observatører.

Senke skattene for næringslivet

Borten Moe har ledet resolusjonskomiteen, som blant annet foreslår ny skattepolitikk for næringslivet. Et hovedgrep er å fastslå at det samlede skatte- og avgiftsnivået for bedriftene skal ned. Komiteen vil blant annet øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere formuesgrunnlaget, altså verdien, av driftsmidler.

– Vi må slå ring om og framsnakke det private næringslivet i Norge. Vi trenger det. Vi trenger også et sterkt nasjonalt kapitalmiljø, sier Borten Moe.

I Hurdalsplattformen har Ap-Sp-regjeringen forpliktet seg til ikke å røre selskapsskatten på 22 prosent. Formuesskatten har derimot økt.

– Mange mener at lavere formuesskatt vil føre til mer ulikhet?

– Hvis alle har ingenting, så lever vi i et samfunn med full likhet. Men slik vil vi jo ikke leve. Og hvis vi ser på statistikken: Jo flere som flytter til Sveits, jo likere blir vi. Men er det bra for samfunnet? Det blir mindre skatteinntekter, og pengene er eid fra utlandet, sier Borten Moe.

Forsøk med skattelette til unge

Komiteen børster også støv av et gammelt, men omstridt forslag. De vil prøve ut skattelette til unge som kommer i jobb – et såkalt jobbskattefradrag.

For samtidig som arbeidsløsheten i Norge er rekordlav, har det aldri vært flere som står utenfor arbeidslivet, påpeker Borten Moe.

– Vi er nødt til, fordomsfritt og pragmatisk, å sette oss ned og se på alle ulike tiltak som kan gjøre at vi får flere ut i arbeidslivet. Og det blir bare viktigere og viktigere. Vi foreslår nå å prøve ut dette der utfordringene er størst, spesielt innenfor de yngre aldersgruppene, sier han.

Skutt ned

Da Høyre la fram samme forslag, ble det skutt ned av Ap’s parlamentariske leder Rigmor Aasrud, som mente det var «spinnvilt og usosialt». Også NHO og LO har omtalt et slikt skattefradrag som en dårlig idé.

– Hvor stor tror du sjansen er for å få med Arbeiderpartiet på dette?

– Å få flere inn i jobb er et helt definerende spørsmål for norsk samfunnsutvikling og for alle dem som står utenfor arbeidslivet. Og nå har vi prøvd nesten alt annet. Så vi skylder oss selv og alle andre å ha en pragmatisk tilnærming. Målet er jo det samme, sier Borten Moe.

Han viser også til at regjeringens skatteutvalg, Torvik-utvalget, har pekt på at andre land har gode erfaringer med lignende skattegrep.

– Ny runde

– Gjennom Torvik-utvalget har vi fått ny kunnskap. Politikk skal bli kunnskapsbasert. Så når vi nå har fått ny kunnskap, er vi nødt til å ta en ny runde.

Og du har tro på tiltaket?

– Det har jo virket overalt ellers. Det bør jo virke i Norge også, sier Borten Moe.

Han påpeker også at Senterpartiet hadde dette tiltaket i sitt stortingsprogram fram til 2021.

– Hvis vi hadde klart å øke andelen som er i arbeid fra 70 til 75 prosent, ville om lag 150.000 flere være i arbeid. Det er å gjøre kaka større. Da blir det bedre for oss alle sammen. Det er vi veldig for, sier han.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.