Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tirsdag ble det klart at den erfarne Senterparti-politikeren og tidligere statsråd Åslaug Haga tar over jobben som administrerende direktør i vindkraftorganisasjonen Norwea. Haga var leder av Senterpartiet fra 2003 til 2008, og var olje- og energiminister i Stoltenberg II-regjeringen. Hun kjenner derfor både politikken og menneskene innen norsk energisektor godt, og slik vil hun bli en nøkkelperson for å presse igjennom enda mer vindkraft i Norge.

I en pressemelding sier Haga:

– Jeg gleder meg til å bidra til å fortsette å utvikle norsk vindkraft, til gode for klima, miljø og norske arbeidsplasser. Vindkraft vil spille en helt avgjørende rolle i omstillingen av den norske økonomien, og jeg ser frem til å tiltre i rollen som administrerende direktør i Norwea.

Det er imidlertid ingenting i tallmaterialet og erfaringsmaterialet som støtter et slikt syn: Norge har allerede et overskudd av vannkraft, og har mye mer å gå på. I tillegg viser alle erfaringer fra andre land (nå sist i Texas) at vindkraft skaper energimangel, ustabil strømforsyning og ekstreme kostnader for både private og næringslivet, uten å kunne erstatte ekte kraftverk. Og jo mer vindkraft man bygger, desto verre blir problemene og kostnadene for samfunnet.

Styreleder Peter Aall Simonsen i Enerwe sier at Hagas politiske erfaring er en viktig årsak til at hun ble valgt, og at ansettelsen vil komme norsk vindkraftbransje til gode.

– Vi har ansatt henne fordi hun har betydelig kompetanse og bred erfaring som kommer klima, miljø og arbeidsplasser til gode, og således også våre medlemmer. Haga har med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv både i Norge og i utlandet de aller beste forutsetninger for å lede Norwea og vindkraftbransjen inn i neste fase. Hun tar også med seg solid kunnskap om saksfeltet og et sterkt personlig engasjement for fornybar energi.

Åslaug Haga har vært opptatt av «grønt skifte» helt siden tiden da hun satt om olje- og energiminister. Den gangen var holdningen til vindkraft naivt positiv. Som olje- og energiminister ble hun møtt av grønne demonstranter som forlangte mer vindkraft i miljøets navn, og plakater med påskriften «Sikker kraft til Midt-Norge nå». Den gangen lovte Haga å vise handlekraft, til tross for klare advarsler fra Norges Miljøvernforbund. Haga sa:

– Jeg legger opp til i hvert fall å bruke en halv milliard kroner. Vi skal øke støttebeløpet slik at vi blir i stand til å få opp vindmølleparker raskest mulig.

Hennes partikollega Ola Borten Moe var olje- og energiminister i fra 2011 til 2013, og han videreførte Hagas og Senterpartiets klima-visjoner gjennom å innføre «grønne sertifikater» i Norge i 2012. Denne absurde subsidieordningen var selve nøkkelen til at internasjonal handel med norske vindkraftkonsesjoner kunne bli en gullgruve skapt av offentlige skattepenger, og det er igjen nøkkelen til raseringen av norsk natur vi ser i dag. Ironisk nok startet Ola Borten Moe oljeselskapet Okea i 2020, samtidig som det «grønne» Senterpartiet nå jobber på Stortinget for å gi oljeselskaper bedre skatteordninger. Tenk litt over den.

Åslaug Haga begrunner at hun tok jobben på følgende måte:

– Fordi det å kunne bidra til det grønne skiftet ligger mitt hjerte veldig nær. Og gjort riktig – og jeg understreker gjort riktig, gir vindkraft både til havs og lands store industrielle muligheter. Det bidrar samtidig til det grønne skiftet som vi trenger globalt. Det er ganske enkelt min motivasjon.

Haga har bodd i utlandet og har ikke fulgt vindkraftdebatten tett, men registrerer at det er konflikt. Det er imidlertid ikke aktuelt å avslutte vindkraft i Norge. Haga ønsker heller en lavmælt og god samtale om vindkraftens muligheter brukt fornuftig i Norge fremover. Det finnes ingen slik vei hvis man studerer fakta, men jobb er jobb.

I juni 2008 bekjentgjorde Haga at hun gikk av både som statsråd og som leder for Senterpartiet av helsemessige årsaker. Det skjedde brått etter at hun hadde fått massiv kritikk i forbindelse med en ulovlig oppført brygge på familiens landsted i Stryn, samt regelbrudd ved utleie av et stabbur hjemme på gården i Ås i Akershus. Derfor gikk hun ut av norsk politikk i 2009 og ga ut romanen «I de Innerste Sirkler», som blir betraktet som et oppgjør med lederstilen til Jens Stoltenberg. Fra 2009 til 2010 var Haga prosjektdirektør for fornybar energi i Norsk Industri.

Men det er som globalist Haga har gjort det sterkt de siste årene, som direktør for Global Crop Diversity Trust i perioden 2013–2020. I 2020 ble hun ansatt som assisterende visepresident for eksterne relasjoner og myndighetskontakt i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, og nå blir hun altså hentet tilbake til Norge for å redde vindkraftindustrien, som sliter i motvind.

Det har blitt en trend at vindkraftindustrien og klimakapitalister ansetter politikere til å lose sine interesser gjennom det politiske maskineriet. Politikk er nemlig et komplisert og snirklete fagfelt, og vindkraftindustrien er hundre prosent avhengig av folk som kjenner folk og systemer for å få sakene gjennom papirmølla. For mindre enn et år siden skrev vi om Freyr AS, som ansatte den klimafrelste gruppelederen for Nordland SVs fylkestingsgruppe, Marius Meisfjord Jøsevold.

Haga tar over etter Øyvind Isachsen, som har hatt direktørstillingen i Norwea i 14 år. Han har meldt overgang til PR-byrået First House. Naturligvis.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.