Blant de mindre fremhevede verker oppbevart ved Castello Sforzesco i Milano som mer eller mindre direkte attribueres maleren Simone Peterzano, finnes omlag hundre tegninger som nå hevdes å være ungdomsverker av Caravaggio på den tiden han gikk i lære hos Peterzano. Påstanden utdypes i en ny e-bok utgitt på Amazon av de to nokså ukjente kunsthistorikerne Maurizio Bernardelli Curuz og Adriana Conconi Fedrigolli. Tegningen ovenfor skal etter forfatternes mening være en slags kladd til Jesu ansikt i Måltidet i Emmaus.

I det mer etablerte kunsthistoriske miljøet finner man påstanden spekulativ, men fremfor alt virker man perpleks over at disse oppsiktsvekkende påstandene ikke er gransket vitenskapelig etter normal prosedyre innen publikasjon.