Det er mange måter å provosere på (jeg er snart allergisk mot ordet «krenke»). Hallvard Skauges tegning i siste Journalisten utløste en spontan reaksjon for mitt vedkommende: Den viser en vommete, eldre beskjegget kulturtype med briller og genser som står og pisser ned i et krater. Opp av krateret rekkes en hånd tilhørende en som er fortapt tydeligvis.

Rundt krateret er det rester av bjelker, omtrent som ruinene på Haiti, og de har påskrevet navn: Gaza, Irak, Afghanistan.

Ut av munnen på kulturtypen kommer en boble: I SOLIDARITET!

Cluet er avisen mannen holder i hånden. Det er ikke til å ta feil av – turbantegningen til Kurt Westergaard.

Tegneren har greid å samle en rekke elementer. Teknikken er velkjent: uthengningen og spotten av den vestlige intellektuelle, av dobbeltmoral. Skauges tegninger er fulle av denne «spiddingen». Men spørsmålet er: har tegningene samme brodd som før? Eller har de en helt annen brodd enn tiltenkt?

Skauge må gjerne mene at Vesten igjen har sviktet Irak, Gaza og Afghanistan. Men det klinger unektelig noe hult. I Afghanistan satses det for fullt. Skauge er kanskje blant dem som mener det er ISAF som er problemet, at soldatene bør hentes hjem. Men hva kommer da til å skje? Hvilke tegninger er det da Skauge kan streke opp?

Hvem er Skauge solidarisk med? Det ligger som et spørsmål over tegningen.

For at brodden skal ramme må den være to the point, den må være relevant.

Er det så mange som står med turbantegningen i hånd og håner ofrene for Vestens «aggresjon»? Nei, det er ikke det. Støtten til Westergaard har sittet langt inne, over hele Vesten.

Men kanskje det er «ytringsfrihetsfundamentalistene» Skauge mener? De som støtter retten til å krenke? Det er jo den retten Skauge benytter flittig i sitt virke.

Men de som støtter Westergaard er kanskje moralsk underlegne fordi de ikke bryr seg om ofrene i Irak, Afghanistan og Gaza?

Det er en merkelig påstand. Det finnes ingen slik sammenheng. Skauges moralske univers kollapset for lenge siden. De som støtter Westergaard har ikke automatisk ett og samme syn på de tre konfliktene.

Sagt på en annen måte: Skauge synes å mene at det er Vesten som har stått for ofrene i Gaza, Irak og Afghanistan. Enhver rimelig betraktning vil måtte konstatere at det finnes en annen part som har skapt flest ofre: Hamas, jihadistene i Irak og Taliban i Afghanistan, og som hvis de får lov vil flerfoldige ofrene.

Det er de samme kreftene som står Westergaard etter livet, og som på tredje forsøk nesten lyktes.

Skauges tegning er et tegn på at den intellektuelle satiriske venstreoppfatningen er bankerott: Den er så manisk opptatt av å ramme Vesten med alle midler at den ikke bryr seg om den allierer seg med den svarteste reaksjon.

Skauges tegning er grotesk: Den greier å feilkoble alle ledninger til Vestens kamp for ytringsfrihet og mot totalitære krefter.

Denne beskheten kunne tidligere ramme hardt, men likevel ha en kjerne av sannhet. Nå er ingenting tilbake. Branntomten Skauge beskriver er inne i hans eget hode, og han latterliggjør samtidig en kollega som må leve under bevoktning resten av sitt liv.

Men denne streken blir fremdeles påskjønnet av fagmiljøet. Skauge fikk prisen Årets avistegner 2007/08.

Prisen deles ut av Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Det var juryleder Mari Velsand som sto for overrekkelsen på Norsk Redaktørforenings landsmøte i Oslo torsdag ettermiddag.

Tegningen «US CAVALRY», presentert i Klassekampen 4. oktober 2008, gikk til topps i konkurranse med 115 bidrag fordelt på 35 avistegnere.

«US Cavalry» viser fire amerikanske kvalerister som dødsrytterne i Apokalypsen. Er det en adekvat fremstilling anno 2009? Er det US Army som er dødsrytterne? Er det de som roper «vi elsker døden» og kjører sine biler inn i hoteller, regjeringskontorer, markeder og moskeer?

Norske medier lever i en verden av igår.

Hallvard Skauge årets avistegner
www.skauge.no

Les også

-
-
-
-
-