Nytt

Det politiske tyngdepunkt i Danmark har forskjøvet seg mot høyre, og det er SF og S og Radikale Venstre som står for bevegelsen, ved i siste øyeblikk å vrake Enhedslisten og foretrekke V og K som støttespillere for en ny skattereform.

Alt var klart til signering da regjeringen i siste øyeblikk ombestemte seg og satset på Venstre i stedet. Helle Thorning Schmidt, Villy Søvndal og Margrethe Vestager var villig til å endre refomens profil. For Venstre stilte som ufravikelig krav at ikke pensjonister og selveiere skulle skattes hardere. Det hadde også SF og S lovet i valgkampen, men under press fra Enhedslisten var man villig til å løpe fra løftene. Enhedslisten forsvarer de svake gruppene, mens V og konservative står for en borgerlig politikk.

Skiftet av parhester har gjort Enhedslisten rasende, og innad i SF er det full splittelse. Det klinger dårlig i manges ører at partiet svinger fra Enhedslisten til å søke støtte blant borgerlige partier. I sær når omkostningene videre kan bli store. Enhedslisten er fortsatt del av regjeringens parlamentariske grunnlag, men ikke lenger støtteparti, slik Dansk Folkeparti var for VKO-regjeringen i ti år. Fremtiden kan derfor bli besværlig for Thorning Schmidt og Søvndal. De to er i ferd med å bli venneløse blant sine egne.

Den nye reformen vil premiere de som er i arbeid og de som sørger for å komme seg i arbeid fremfor å gå på stønader. Det ligger et signal i dette forliket som kan tyde på at sosialdemokratiet, når det får kniven på strupen, velger den produktive del av befolkningen, fordi det tross alt er den som er inntektsgrunnlaget for staten.

På mange måter sier linjeskiftet noe om en krise innen sosialdemokratiet, som man har vanskelig for å formulere høyt.