Nytt

Etter pinse begynner en ny fase av rettssaken i Oslo tingrett rettssal 250. Nå er det venner og bekjente om står for tur, så følger forsvarets sakkyndige. Det er innledningen på en fase som vil konsentrere seg om Anders Behring Breiviks tilregnelighet.

Det munner ut i at de psykiatrisakkyndige skal vitne.

Men før det skal også vitner fra det politiske miljøet i ilden. Hvor sterkt forsvaret vil spille på at deres klient ble påvirket, er vanskelig å si. Men all den stund man har innkalt sakkyndige med en klar politisk profil, er det grunn til å tro at vitnene kan sitte der og bli nødt for å inkriminere seg selv.

Document.no vil følge rettssaken daglig i tiden fremover, siden dette som nå skjer har betydning, ikke bare for bedømmelsen av tiltalte, men også bedømmelsen av det politiske miljø og grensene for kritikk.