Forsvarer Geir Lippestads håndtering av vitnene er en skandale. For å få klienten kjent tilregnelig ville Lippestad demonstrere at han hadde mange meningsfeller, at de sogar kan være moralsk medskyldige.

Akkurat dette medskyldaspektet er blitt svakere etter hvert som rettssaken har gått sin gang og Breiviks morbide person har ruvet mer og mer.

Men spørsmålet om meningsfeller ble ikke frafalt. Det gjenspeilte seg i vitnelisten som grovt sett besto av mer eller mindre politiserende fagfolk og representanter for en politisk opposisjon som spenner over et bredt spekter. Det var med stor ulyst man leste sitt navn på denne listen, sammen med folk som Arne Tumyr og Vidar Kleppe.

Man risikerte å komme mellom barken og veden: mellom Lars Gule, Mattias Gardell, Øyvind Strømmen og Terje Emberland på den ene siden og Tumyr, Kleppe og Ronny Alte på den andre.

Det blir som om man skulle gjort en SF’er ansvarlig hvis en RAF-terrorist hadde begått en handling i Norge. Delte de ikke de samme tankene?

Når heller ikke mediene gjør noe forsøk på distinksjoner, blir ubehaget og risikoen enda større. Man skulle altså gå i retten for å inkriminere seg selv.

Ikke plikt

Stor var derfor overraskelsen da tingrettsdommer Ina Strømstad kunne fortelle at privat innkalte sakkyndige ikke hadde vitneplikt.

Bruce Bawer og Ole Jørgen Anfindsen hadde derfor ingen plikt til å vitne.

Men det som så skjedde, gjorde skandalen komplett.

I de første vitnelistene som Oslo tingrett sendte ut var alle vitnene til forsvaret oppført som sakkyndige. Så sent som i går, på rettsdag 29, sendte forsvarerne ut en ny liste hvor tidligere oppførte sakkyndige vitner nå står som ordinære vitner.

Lippestad endrer altså vitnestatus for å presse folk til å vitne. Det er uhørt og, kan man si, uetisk. Spesielt etter å ha hørt Lars Gule i retten fredag. Gule kom som bestilt for å gjøre en jobb, å kompromittere den moderate høyresiden, en jobb han skred til med åpenbar glede.

Hvis Lippestad tror at noen vil gå i vitneboksen for ham etter denne forestillingen, som eksempel på «meningsfeller», må han befinne seg hinsides.

Men det er grunn til å tro at flere gjør det. Medienes ensidighet, bakvaskelse og utelatelse av informasjon danner en bakevje, eller et ekkokammer for å benytte den nye terminologien. Således omtaler også retten vitnene som «det høyreekstreme miljøet». Tankene går i ring og blir selvrefererende. Det er alvorlig i en sak som dreier seg om terror og massedrap.

Totalt vitnekaos i retten
VITNENE: Advokat Harald Stabell mener Breiviks forsvarere opptrer uryddig.