Nytt

De to oppnevnte sakkyndige Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet et tillegg til Rettsmedisinsk kommisjon, der de skriver at Anders Behring Breivik «skiller seg fra alt de sakkyndige tidligere har sett i psykiatrisk praksis».

Det er sterke ord og vitner om at det de sakkyndige har bevitnet i retten, har gjort inntrykk. Avstanden til de to første sakkyndiges oppfatning er blitt mindre.

Nå har betydningen av ordene «tilregnelig» og «utilregnelig» fått et nytt innhold. Behring Breiviks abnormitet er blitt mer fremtredende. Ikke bare hans handlinger, men hans oppførsel i retten har bekreftet at han er noe helt uten sidestykke. Spørsmålet om tilregnelighet i strafferettslig forstand er derfor skalert ned. Det ligger ikke lenger på nivå med at han er en rasjonell aktør. Han fremstår som noe helt for seg selv. Forbindelsen til andre er sterkt svekket.

VG har fått tilgang til de svar Tørrissen og Agnaas sendte Rettsmedisinsk kommisjon på oppfølgingsspørsmål.

«Handlingene han er tiltalt for, og den avstumpethet han viser overfor de drap og terrorhandlinger han står bak, gjør at han skiller seg fra alt de sakkyndige tidligere har sett i psykiatrien», skriver Tørrissen og Aspaas.

De mener han utfordrer grensene mellom jus og psykiatri.

«De sakkyndige skal ikke legge skjul på at dette representerer genrelle usikkerhetsmomenter ved den rettspsykiatriske vurderingen», står det i rapporten.

Det er sterke ord og en betydelig innrømmelse i forhold til den bastante konklusjonen de to psykiaterne kom med i sin første rapport.

Mer paranoid enn de trodde