Nytt

Oslo kommune publiserte i går en ny befolkningsprognose for Oslo hvor fjorårets estimater for befolkningsvekst er kraftig oppjustert. I sitt eget midtalternativ forventer kommunen at befolkningen vil øke med 221.000 personer til 834.000 i tiden frem til 2030.

Men vel så interessant er det at kommunen omtaler høyalternativet som forutsetter en nettoinnvandring lik gjennomsnittet for de siste 5 årene, for «den nye normalen», hvilket må betraktes som en indirekte kritikk av modellene og forutsetningene lagt til grunn av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Denne fremskrivningen viser at Oslos befolkning forventes å vokse til hele 940.000 personer i 2030, en økning som sprenger alle grenser og vanskelig kan kalles annet enn vanvittig.

Kostnadene ville bli enorme for offentlig sektor ved en slik vekst, men økonomi til side: Hvem er det egentlig som tror at denne utviklingen er sosialt bærekraftig?