Sakset/Fra hofta

Litt morsomt å iaktta Adresseavisen og de politisk korrekte kvinners reaksjon på Hans Rotmos nye sang: Vi fra andre.
Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk senter, ARS, tar høyde for at Rotmo er satirisk, men mener uansett at prosjektet er mislykket. Hun sier at harselas over innvandring og kritikk av islams rolle i samfunnet selvfølgelig er helt i orden, men hun mener Rotmo bommer. Selv harselas bør ha en viss forankring i virkeligheten, sier hun. Dette utsagnet fra Partapuoli må vel bety at sangen ikke har noen rot i virkeligheten?

Partapuoli bør lese igjennom Rotmos sang og besvare de spørsmål som følger! Er det ikke sant at Norge mottar et antall innvandrere som mangler sidestykke i vår historie? Og er ikke Norge kjent for rause trygde- og velferdsordninger? Er ikke bygging av moskeer, morsmålsundervisning og støtte til utallige innvandrerorganisasjoner dagens virkelighet i vårt land? Har ikke både norske myndigheter samt journalister avdekket praktisering av kjønnlemlestelse i kongeriket? Og sier ikke muslimske ledere verden over at de ønsker kalifatet tilbake? Hvordan er din virkelighet Partapuoli? Noe annerledes enn min, I presume.

Lederen i Venstre Trine Skei Grande tar en liksom-jovial tilnærming og mener at også rasistene trenger sin visesanger. Deretter gir hun seg til å spå om Rotmo og Rotmos sanger i Trøndelag. Venstrelederen er redd for at Rotmo risikerer å miste sin posisjon i Trøndelag. Etterpå konstaterer hun som et trist faktum at mange Rotmo-sanger fra nå av ikke vil bli sunget på trønderske nachspiel. Hva vet vel Skei Grande om sanger på de trønderske nachspiel? Du godeste Skei Grande, fra samme fylke som Hans Rotmo, når var du sist på et trøndersk nachspiel? Når forsøkte du sist å lytte til de tusener av stemmer som er bekymret og engstelig for en innvandring de verken liker innholdet eller omfanget av? Og har du Trine Skei Grande noen gang vist det norske folk at du tar disse menneskers bekymring på alvor? Nei, det kan jeg ikke huske. Du er kanskje den politiker – av dem alle – som raskest er ute og forsvarer innvandringen og stigmatiserer innvandringsmotstanderne som rasister. Vi er så trøtt av det, så kjed av det. Vi er så lut lei av det. Har du tenkt over at for mange av oss så fremstår du som totalt ignorant til den virkelighet du og ditt parti skal tolke, styre og regulere?

En for meg ukjent blogger ved navn Anna Lian (det antydes i kommentarfeltet at hun har fått en helside i Adressa kun fordi hun er samboer med en journalist i Adresseavisen) går lengst i meningsløs stigmatisering. Her snakkes det om mørkebrune fordommer og hun gruer seg til jul – for kan man synge Rotmos Vårres Jul etter dette? Når adoptivdatteren synger Vårres Jul, vil man samtidig tenke på at han som skrev de vakre julestrofene er den samme som nå bidrar til å gjøre framtiden til hennes datter hakket mer utrygg. Det er ikke til å bære, sier Anna Lian. Dette er melodrama på første klasse. I bloggen beskriver hun en episode der hun må rømme ut fra Bunnpris på Byåsen fordi en voksen mann truet hennes datter med bakgrunn i nøyaktig den samme retorikken som Rotmo bruker i sin sang. Skal Rotmo ha skylden for at en mann truer hennes datter? Dette står ikke til troende. Anna Lian har de rette ordene inne: Brungrumsete fordommer, de bruneste Frp-erne, hverdagsrasismen og rasisme. Anna Lian blir ubetalelig når hun i samme artikkel påstår at vi er redde for å bruke rasismebegrepet i Norge.
Til slutt en takk til Hans Rotmo som har skrevet en sang som er litt morsom og som gir den klamme siden av post-22. juli-tilstanden en liten pause. Dette trengte vi Hans Rotmo!

Teksten til «Vi fra andre»:

Vi ere en nasjon vi med /
vi ifra andre stater
Vårt nye land vi frydes ved /
og aldri det forlater
Vi er fra fjerne himmelstrøk /
men vi er ikke på besøk
selv om vi lukter hasj og løk /
og prater rart når vi prater
Hvor er vel himmlen mere blå /
og livet mere rolig?
Til NAV-kontoret kan vi gå /
og støtten er utrolig
Vi kan beholde religion /
Vi kan beholde tradisjon
Vi kan få gratis telefon /
Vi kan få gratis bolig
Vi kutter og snitter i sopper og fitter /
på gutter og jenter og nykonvertitter
Omkjæring er vår kultur /
og vi har mer på lur
Vi ere en nasjon vi med /
nasjonen i nasjonen
Om noen år så skal du se /
vi starter revolusjonen
Den som mange pratet om /
ja pratet om, men ikke kom
bash the bankers – to jest moy dom /
insch Allah – come on then!
Vi jobber og sliter og pisser og driter /
mer enn både nordmenn og briter
Hver tyrkisk mexicansk polakk /
er bestandig blakk

http://www.adressa.no/kultur/musikk/article1815680.ece
http://www.adressa.no/kultur/article1815862.ece
http://www.adressa.no/kultur/article1815947.ece