Sakset/Fra hofta

Det er noen morgener kaffen glir ekstra godt ned. Det gjorde den lørdag 24. mars 2012.

Jeg har undret meg på hvorfor etermedienes nyhetssendinger ble så fort ferdig med Støres bevilgninger i millionklassen til vennen Felix Tschudi, mens Lysbakkens adskillig mindre beløp til hans venner var toppsak kveld etter kveld, og som til slutt resulterte i Lysbakkens avgang. Dagens lederartikkel i Finansavisen beskriver akkurat hva jeg har savnet i bl.a. Dagsrevyen de siste dagene; en kritisk oppfølging av Støres uttalelser hva gjelder pengebevilgninger og inhabilitet.

Da saken om Gahr Støres inhabilitet kom opp, hevdet Gahr Støre at Tschudi kun var en bekjent. Nå har det vist seg at denne «bekjenten» var en nær skolekamerat. Støre og Tschudi gikk også sammen på Sjøkrigsskolen. De feirer bursdager sammen, de feirer 17. mai sammen, nyttårsaften sammen (senest nå ved siste årsskifte), og de har vært gjester i hverandres bryllup. De er altså nære venner.

Gahr Støre har vært oppfinnsom hva gjelder å skjule og bortforklare sin inhabilitet. I tillegg til å benekte vennskapet til Tschudi, har Gahr Støre også hevdet at søknaden om støtte til Senteret for nordområdelogistikk kom fra Norges Rederiforbund. Det Støre «glemmer» å si er at i søknaden kom det krystallklart fram at det var skipsreder Felix Tschudi og hans selskap Tschudi Shipping Company som skulle stå bak senteret.

Når det gjelder selve tilskuddsbeløpet og pengestrømmen skriver Trygve Hegnar at Gahr Støre jukser dobbelt. Dette fordi Støre først sa:

«Det er altså ikke bevilget penger fra UD til en stiftelse tilhørende denne personen, Felix Tschudi. Det er bevilget penger fra UD til Norges Rederiforbund, til et veldig godt prosjekt som har vist seg også veldig nyttig siden 2008».
Usant dette også, sier Hegnar fordi Norges Rederiforbund ikke har fått fem øre, mens senteret og Felix Tschudi har mottatt seks millioner kroner. Da dette faktum ble kjent, forandret Gahr Støre taktikk. Nå gikk utenriksministeren aktivt ut og sa dette:

«Våre penger, og la meg være presis på det: På en søknad fra Norges Rederiforbund, så er penger utbetalt i to omganger til Høgskolen i Bodø, det som nå er Universitetet i Nordland. Det har altså ikke gått penger fra UD til andre»
Denne siste uttalelsen karakteriserer Trygve Hegnar helt korrekt som en grov tilsnikelse og villedning, om det ikke er en grov løgn. Hegnar viser til Universitetet i Nordland og rektor Pål Pedersen som forteller at pengene fra UD gikk direkte til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk i Kirkenes. Pengene gjorde altså en liten mellomlanding i Nordland før de havnet hos Felix Tschudi og hans nordområdesenter i Kirkenes.

Takk Hegnar, for at kaffen gled så lett ned i dag. Den setter seg ellers så lett fast i halsen.