Nytt

Beklagelsene fra politiet og PST har vært forbeholdne og lunkne. Når man ser dem opp mot at Trond Berntsen er nektet æresbevisning posthumt, fremstår de som kalde.

Utøya og Regjeringskvartalet handler om mennesker. Om menneskelig svakhet. Også for politiets del.

Derfor blir det ekstra uforståelig at politimannen Trond Berntsen ikke blir hedret. Han var den første som ble skutt på Utøya sammen med Monica Bøsei (45). Anders Behring Breivik sa han kom fra PST på Grønland politistasjon. Berntsen spurte da om han kjente konkrete personer, og dette gjorde Breivik nervøs. Han holdt på å bli avslørt.

Berntsen var sykmeldt, men handlet som en tjenestemann på vakt, og instruksjon pålegger en polititjenestemann å gjøre det, hvis noe alvorlig står på spill. Det må man kunne si det gjorde på Utøya. Berntsen luktet ugler i mosen.

– Til tross de tragiske omstendighetene finner direktoratet ikke å kunne tildele hederskorset i dette tilfellet, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik nå til Dagbladet.

– I statuttene for Politiets hederskors § 3,1.ledd, er følgende nedfelt som vilkår for tildeling av Politiets hederskors: «Medaljen tildeles post mortem til alle som har mistet livet under utførelse av farefullt politimessig tjenesteoppdrag.» Kravet om utførelse av ‘politimessig tjenesteoppdrag’ kan ikke anses å være oppfylt.

I avslagsbrevet fra Refvik får Dagbladet opplyst at det står at Berntsen var sykmeldt. Brevet er unntatt offentlighet, og Refvik vil ikke kommentere det.

Ingen politiheder for mannen som konfronterte Breivik

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også