Sakset/Fra hofta

Psykiatrirapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim rommer svært viktig materiale for å forstå Anders Behring Breivik. Pressen har i noen grad underslått den merkelige blandingen av kalkyle og galskap som er ABBs signatur.

Fellesnevneren er kanskje ikke politikk, men mordlyst. Fantasier om drap i massiv skala.

Kanskje Utøya ikke ble valgt fordi Breivik anså AUF-erne for å være et viktig mål, men fordi de var et lettvint mål. Ubeskyttede unge uten fluktmulighet. Det legger en ekstra sadisme til hans gjerning.

Den politiske begrunnelsen for Utøya er svært varierende. I det ene øyeblikk at de var radikale marxister, i det andre at han ville ramme Arbeiderpartiet, i det neste at de står for politikken som har ødelagt Norge. At det var ment som en advarsel, er kanskje det som kommer nærmest, for dermed røper Breivik at han begikk massemordet for å statuere et eksempel: Han ønsket å drepe flere, mange flere. Dette var bare begynnelsen.

4.500 mennesker sto på B-listen, klare til å likvideres.

Brevik begynte å samle våpen før han bestemte hvem han skulle bruke dem mot.

Signatur

Pressen har konsentrert seg om det kalkulerte, men uten å ta med hele kalkylen, som vitner om en spesiell form for galskap. Hvilket ord man bruker om den er mindre viktig. Men normale mennesker vil raskt oppdage galskapen når de leser rapportene om Breivik.

Det finnes i smått som i stort, i den spesielle måten å ordlegge seg på. Husby og Sørheim er kritisert for å ha skrevet at ABB anvendte neologismer. De mener å kunne bevise at ordene ikke er nye. Men det er ikke poenget: ABB anvender dem på sin egen måte, han har en helt egen stil, han lever i sitt eget språk.

Bildet av Breivik samme kveld som han blir pågrepet, er utvilsomt av dokumentarisk verdi og derfor et supplement til teksten.

Det finnes passasjer i politiavhøret fra kvelden 22/7 som sier det meste. Det er lakoniske setninger som rommer et helt univers av galskap og ondskap.

Plan B anser siktede som 100 % vellykket. Han endrer dette senere i avhøret hvor han forklarte at uforutsette ‘logistikk problemer» gjorde at han måtte utsette sprengningen av regjeringskvartalet som egentlig skulle bombes kl 10:00. «Denne utsettelsen var katastrofal for hele greia». Siktede vet at folk slutter kl 14:00 på fredager. Siktedes opprinnelige plan B ville ha kostet mange flere menneskeliv i Oslo samt at han ville ha hatt tid nok til å komme seg til Utøya innen kl 11:00 hvor Gro Harlem Brundtland oppholdt seg. Siktede ser på sistnevnte som en forræder klasse A og skulle således «henrettes».

Bare synd at folk slutter kl 1400 på fredager og at han ble forsinket.

Dette minner om American Psycho.

Eliten var delt inn i tre kategorier, og de som ble rammet tilhørte kategori C, dvs. de var egentlig ikke viktige. Men hvorfor slo han da til, og hvorfor forsvarer han det og sier at de var radikale marxister som er skyld i den førte politikken i Norge? Dette er ikke logisk og konsistent. AUF’erne har svært liten innflytelse på politikken i Norge. Det var tilgjengeligheten som trakk ABB til Utøya, og det at målene var så sårbare.

På hans A-liste står 12 navn og på B-listen 4.500. Alle skulle utryddes, og det var han som øverste kommandør for Knights Templar i Norge som hadde befal over liv og død. Igjen et utslag av hans drapslyst.

Dette er fantasier om massedød og har lite med høyreradikal ideologi å gjøre. Det handler om Breiviks drapsfantasier.

Han har tre krav til myndighetene som han vil ha innfridd hvis han skal samarbeide. Et av dem er at det må innføres dødsstraff i Norge og tortur av fanger med waterboarding. Han ønsker selv å bli torturert, og tror hele hans familie vil bli henrettet. Igjen massive dødsfantasier.

Han hevder å ha 15.000 sympatisører i Norge, hvorav mange innen politiet. Det er to andre celler i Norge. Dem var han villig til å røpe.

Siktede er villig til å overgi to andre cellemedlemmer i Norge som planlegger terroraksjoner mot marxistiske partier eller partier som støtter multikulturisme. Både navn og lokalisasjon på cellemedlemmene skulle han gi. Kravene for dette var at PST sjefen Janne Kristiansen skulle presentere et tilbud for justiskomité om å innføre dødsstraff i Norge ved henging, og at waterboarding innføres som tortur.

Utover det var det 80 celler i Europa, og i Frankrike trodde han de ville ta makten innen 15 år.

Breivik vet han vil bli fremstilt som et monster, men han sier at det ikke er første gang monstre gjør det lettere for moderate. Her ser han for seg at hans monstrøse handlinger skulle gjøre det lettere for motstanderne av islamisering av Europa!

Man merker at politiet møter en virkelighet som er helt utenfor deres solsystem. Breviks verden er et sort hull, som suger all energi og materie til seg. Man merker at både politi og psykiatere måtte verge seg mot ham. Han utstråler noe helt spesielt, og hans oppfatninger og gjerninger passer sammen. Tankene er like gale som handlingene. Å si at det er andre som tenker som ham, er simpelthen å svikte en sannferdig fremstilling av Brevik. Da vil man koble ham til rasjonelle mennesker og han blir ikke mulig å forstå.

Vi mener at det er viktig at disse primærdokumentene kommer ut og gjøres tilgjengelige. Det står der alt sammen. Selv det første politiavhøret rommer elementer av alt det ABB står for, og man forstår at psykiaterne Husby og Sørheim brukte adjektivet «bisarrt».

Document.no vil derfor publisere psykiatrirapporten i lesbart format, både på norsk og på engelsk, med noen oppsummerende kommentarer der dette er nødvendig. Vi synes ikke at pressen har ytt materialet rettferdighet.

 

Les også

-
-
-
-
-
-